Hare Krishna | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 6
  • 1697
  • PDF

Hare Krishna | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som tar upp flera aspekter om Hare Krishna. Den beskriver hur många anhängare lever och vilka rutiner och traditioner de har. Texten diskuterar vad som förväntas av en anhängare. Författaren lyfter också frågan om det är en destruktiv sekt eller inte.
Författaren förklarar bland annat att mystik påverkar anhängarna och att renlevnad är något centralt. Helig vetenskap och ett eget språk är andra delar som också är en del av Hare Krishna.

Utdrag

Hare Krishna är en religiös rörelse som grundades 1966 av Srila Praphupada och som slog rot i USA. Rörelsen har cirka en miljon medlemmar runt om i världen och grundar sig huvudsakligen i hinduismen, speciellt i den dyrkan som kallas bhakti yoga. Hare Krishna är en monoteistisk sekt som tror på en personlig Gud. Filosofin baseras på den hinduistiska kanon, främst Bhagavad-Gita och Srimad Bhagavatam. Medlemmarna tror att människan är medvetandet och själen, alltså inte kroppen. Själen lever förevigt och har ett förhållande till Sri Krishna genom tjänande kärlek, bhakti, samt att själen även är en del av denna gudomlighet.

Livet efter döden anses bestämmas enligt karma, vilket är en form av återfödelse där dina handlingar i ditt tidigare liv avgör vad som händer med dig i ditt nästa liv. För att få så bra förutsättningar som möjligt i nästa liv ska man undvika att identifiera sig med sin materiella kropp. De tror även att man efter döden kan få en fortsättning på livet i Vaikuntha som är en evig andlig värld. Detta kan ske om man fullständigt uppfyller sina plikter och lägger sin sista tanke på Krishna.

Många medlemmar i Hare Krishna bor i tempelkollektiv för att enklare kunna följa sin tro och ständigt låta Krishna vara centrumet i ens liv. Det är också ett krav att en Krishnamedlem är vegetarian samt att man inte använder droger, dricker te eller kaffe samt äter mat innehållande kakao. Det finns en mängd andra regler som rör bland annat renlighet och det sociala livet. Dessa är till för att hjälpa personen ... Köp tillgång för att läsa mer

Hare Krishna | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.