Harmonisk pendelrörelse | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 3
 • 515
 • PDF

Harmonisk pendelrörelse | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka en harmonisk pendelrörelse. För att jämföra de olika svängningstiderna använder eleven sig av tre olika slags metoder.

Innehåll

Labbrapport

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Utförande
- Resultat
- Slutsats/Diskussion

Utdrag

Materiel

Gunga i lekpark, penna, anteckningsblock, kompis, tidtagarur.

Utförande

Jag satte fart på en tom gunga och mätte tiden för 10 svängningar från samma ytterläge. Sedan satte sig min kompis på gungan och jag satte fart medan han försökte vara stilla, jag mätte på samma sätt igen. Slutligen upprepade vi alltihop med undantaget att min kompis fick stå på gungan istället. Jag iaktog gungan från sidan så att man lättast skulle kunna se ytterlägena och räkna svängningar. Sedan åkte jag hem och räknade ut medelvärde för de tre olika gungmetoderna. Efter det beräknade jag pendellängderna med hjälp av formeln för en plan pendel: T = 2ᴨ√(l/g)... Köp tillgång för att läsa mer

Harmonisk pendelrörelse | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-06
  Kortfattat och ingen inspiration källa. Tyvärr hjälpte det inte mig.
 • 2015-02-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  för lite information men får man lite inspiration
 • 2016-04-19
  Jag tycket att det är bra skrivit labb