Harmonisk rörelse - gungan och fjäder | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 4
 • 1074
 • PDF

Harmonisk rörelse - gungan och fjäder | Labbrapport

En labbrapport i två delar i Fysik 2, med fokus på rörelse. I den första laborationen undersöker eleven en harmonisk pendelrörelse med hjälp av en gunga, och i i den andra utreder eleven harmonisk svängning - genom att undersöka hur två olika fjädrar påverkas av olika vikter.

Innehåll

Harmonisk pendelrörelse/Harmonisk svängning

- Sammanfattning
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Metod/utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
-Felkällor

Utdrag

Laboration 1

Material:
• Tidtagarur
• Penna
• Anteckningsblock
• Gunga
• En vän

Utförande:
Det hela började med att min vän tog fart på gungan, medan jag tog tid på fem svängningar med tidtagaruren. Sedan fick han sätta sig helt still och därefter tog jag fart på gungan och när farten var tillräckligt hög tog jag tid på fem svängningar. Det sista vi gjorde var att han fick stå upp helt still på gungan och när farten var lagom tog jag tid på ytterligare fem svängningar. Alla moment upprepades tre gånger för att resultatet skulle bli så exakt som möjligt. När jag väl kom hem räknade jag ut medelvärdet för de olika försöken och fick därefter ut svängningstiden med formeln som lyder följande: Τ=2π√l⁄g. Först var jag tvungen att använda formeln l= g (Τ⁄2π)⌃ 2 för att få fram längden på pendeln, då jag inte mätte den på plats.


Laboration 2

Material:
• Anteckningsblock
• Penna
• Tidtagarur
• Stativ
• Vikter
• Fjädrar

Utförande:
Jag började med att titta på hela klippet, utan några pauser. På så vis fick jag ett hum om vilka mätningar som skulle göras. Därefter spolade jag tillbaka allting och tittade ytterligare en gång, men den här gången tog jag tid och antecknade medans. Till en början tog jag mått på båda fjädrarnas utgångspunkter för att sedan kunna mäta hur långt de drogs ner med de olika vikterna. Nästa steg blev att mäta dess svängningstider. Jag tog tid på tio stycken svängningar från fjädrarnas bottenläge. Ju fler svängningar man inkluderar, desto bättre resultat får man. Därefter kunde jag räkna ut medel på svängningstiden.
Formlerna som togs till användning var:
T=2π√(m/k) och mg = k*s (sträckan). Mg kan även skrivas på följande vis → F = mg... Köp tillgång för att läsa mer

Harmonisk rörelse - gungan och fjäder | Labbrapport

[19]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och genomförlig. Man förstår tydligt tankegången.
 • 2016-03-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tack för att du visade hur man skulle räkna ut allt!
 • 2017-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack
 • 2016-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh