Harmonisk svängning | Fysik 2 | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Fysik 2
 • B
 • 7
 • 1108
 • PDF

Harmonisk svängning | Fysik 2 | Labbrapport

Labbrapport som redogör för två laborationer i fysik, som båda undersöker fenomenet harmonisk svängning/harmonisk pendelrörelse. I den ena laborationen undersöks svängningstiden hos två olika fjädrar. I den andra används en gunga för att mäta en harmonisk pendelrörelse.

Innehåll

Harmonisk svängning

1. Syfte
2. Hypotes
3. Materiel
4. Utförande
5. Resultat
6. Felkällor
7. Slutsats

Gungan

1. Syfte
2. Hypotes
3. Materiel
4. Utförande
5. Resultat
6. Felkällor
7. Slutsats

Utdrag

Harmonisk svängning:

Materiel
Dator, Stoppur, Anteckningsblock

Utförande
Genom att hänga upp två fjädrar på stativ med vikter kan man anteckna hur mycket dem drar i fjädrarna. Dessutom används hookes lag att räkna ut konstanten hos dessa fjädrar. För att få så lite felkällor som möjligt sätts fjädrarna i svängning. Med hjälp av ett stoppur så räknar man hur lång tid det tar för tio svängingar. Därefter dividerar man till tiden för en svängning. Vikterna som använd är 100g, 200g och 300g. Med flera vikter är det lättare att se ett samband mellan hur mycket vikterna drar ner respektive fjäder.


Gungan:

Material
Gunga, En person, stoppur och anteckningsblock

Utförande
Det sattes fart på gungan och tid togs på 10 svängningar. Efter detta så sattes det fart på gungan igen med en person sittandes på gungan och tid togs på 10 svängningar. Sista försöket sattes det fart på gungan igen med personen ståendes och det togs tid på 10 svängningar. Medelvärdet räknades på alla tre försöken. Därefter bevisades svängningstiderna med formeln T=2π√(I/g) efter att ha räknat ut pendellängderna enligt formeln I=g(T/2π)^2... Köp tillgång för att läsa mer

Harmonisk svängning | Fysik 2 | Labbrapport

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-06
  Tyvärr inte en helt genomförd laborationsrapport. Väldigt kortfattad och inte mycket reflektioner. Inte inspirerad av detta tyvärr.
 • 2017-01-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra struktur, fint arbete. Det är lätt att följa den röda tråden, samt tänkandet i uträkningarna.
 • 2017-06-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tummen upp för ett bra arbete
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra rapport som är utförllig