Harmonisk svängning hos fjädrar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik B
 • A
 • 4
 • 917
 • PDF

Harmonisk svängning hos fjädrar | Labbrapport

En labbrapport i Fysik B, vars syfte är att undersöka en harmoniska svängning hos fjädrar och beräkna fjäderkonstanten. Vidare så beräknar eleven även om svängningstiden stämmer med en formel för T.

Notera att laborationen genomförts i form av en webb-laboration, där läraren som utför själva laborationen blir filmad och eleven noterar ner vad som sker för att sedan själv beräkna.

Lärarens kommentar

Väl genomfört.

Innehåll

LABBRAPPORT: HARMONISK SVÄNGNING HOS FJÄDRAR
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Materiel:
Läraren i filmen använde två stativ med en fjäder fäst vid vardera stativ. Fjädrarna hade olika tjocklek, den grövre var hade en röd färgmarkering, den tunnare fjädern var märkt med en gul markering. Han använde också tre tyngder som vägde 100 g st. För att mäta förlängningen av fjärdarna när han fäste olika tyngder vid fjädrarna använde han en linjal. Jag använde ett tidtagarur samt anteckningsblock och penna.

Utförande:
Läraren satte linjalen längs med stativen och hängde på vikter. Jag läste av jämviktslägena på de olika fjädrarna och sedan förlängningarna för varje vikt som hängdes på. Sedan satte läraren fjädern i gungning först med en vikt, sedan två och på den röda fjädern även tre vikter. Jag tog tiden för 10 svängningar för varje vikt och fjäder och antecknade dessa. Sedan räknade jag ut tiden för varje enskild svängning. Läraren berättade att varje vikt på 100 g är 1 Newton. Jag beräknade fjäderkonstanten k = N/m för de olika vikterna och bevisade mina uträkningar av fjäderkonstanten med Hookes lag F=kx. Till sist beräknade jag ett teoretiskt värde för tiden T med hjälp av formeln Τ=2π√m ⁄k och jämförde med de tider jag uppmätt."... Köp tillgång för att läsa mer

Harmonisk svängning hos fjädrar | Labbrapport

[13]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-06
  Helt okej. Inte en fullständig rapport och väldigt kortfattad tyvärr. Hjälpte inte mig, fick ingen inspiration eller idéer av denna " rapport"
 • 2014-06-01
  Det var inte vad jag hoppades på att det skulle vara.
 • 2017-02-15
  Inte så bra som jag hade hoppats på
 • 2016-03-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  a d s da sda sd asd as da d asd asd as da sd asda