Hatbrott | Vad är det och hur förebygger vi dem? | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Privatjuridik
  • B
  • 19
  • 3979
  • PDF

Hatbrott | Vad är det och hur förebygger vi dem? | Rapport

Den här utförliga rapporten handlar om vad hatbrott är, varför människor begår hatbrott, hur vi kan förebygga hatbrott och vilka de vanligaste motiven är.

Rapporten utgår från följande frågeställningar:

• Vad är hatbrott?
• Vilka är de vanligaste motiven till hatbrott?
• Hur kan samhället förebygga hatbrott?

Lärarens kommentar

Mycket bra jobbat, väldigt utförlig.

Innehåll

Abstract
1. Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Frågeställning 2
1.4 Material/Metod/Teori 2
1.4.1 Begreppsdefinition 3
1.4.2 Källor/Källkritik 3
2. Begreppsdefinition 4
2.1 Begreppen ”Antirom och Afrofobi” 4
2.2 Begreppet ”Antireligiösa”. 4
2.3 Begreppet ”sexuell läggning”. 6
3. Teoretiska utgångspunkter 6
4. Vad är hatbrott? 7
5. Vilka är de vanligaste motiven till hatbrott? 8
6. Hur kan samhället förebygga hatbrott? 11
7. Avslutande reflektion 12
7.1 Slutsats/sammanfattning 14
8. Referenser 15
8.1 Internetkällor 15
8.2 Artiklar 15
9. Bilagor 16

Utdrag

1.1 Bakgrund
Alla i världensbefolkning är lika mycket värda fastän vi tillhör olika grupper, fastän vi har olika förutsättningar i livet och även trots att vi är födda med olika religiösa uppfattningar. Men såhär tänker inte alla människor, för om vi alla hade tänkt som ovanstående hade vi inte blivit utsatta och trakasserade efter vilken religion vi tror på eller efter vår hudfärg. Tack vare att vi inte har tänkt på detta sätt har flera tusen människor blivit utsatta för hatbrott i olika former.
Hatbrott är en vardaglig händelse för många människor runt om i världen. Människor blir drabbade så som i hemmiljö, ute på stan, ute på restauranger och på olika event. Med stöd av polismyndigheten och brottsförebyggande rådet är...

---

2.1 Begreppen ”Antirom och Afrofobi”
Orden antirom och afrofobi menas med fientlighet gentemot personer med en afrikansk bakgrund och mot människor som har romskt ursprung. Om ett hatbrott har en afrofobiskt och antiromskt grund har gärningsmannen utfört brottet efter att den har uppfattat målsägande som en afrosvensk eller romskt eller att målsägande är en representant för någon av dessa grupper. För att brottet sedan ska räknas får inte gärningsmannen tillhöra någon av dessa.
Brottsförebyggande rådet gjorde en undersökning år 2012 om hur många hatbrott som anmäldes med afrobiska motiv, enligt undersökningen anmäldes 940 hatbrott med tidigare nämnt motiv. Vi kan då se en...

---
4. Vad är hatbrott?

Hatbrott är brott som är väldigt vanliga, vi skulle kunna ge det benämningen vardagsbrottslighet eftersom att de är så pass vanligt. Människor som blir drabbade blir ofta drabbade i hemmiljö, i en allmän kommunikation och ute på stan. När det handlar om har dessa brott finns det ett övervåld i situationen. Det handlar inte om en smäll utan händelsen är oftast mycket större. Med stöd av polismyndigheten och brottsförebyggande rådet är denna sorts brott ett anfall mot de mänskliga rättigheterna. Hatbrott motsätter sig till att alla människor har samma värde. Detta menas med att en person angriper en annan person som tillhör en specifik grupp efter deras uppfattning om etniska bakgrund, religion eller... Köp tillgång för att läsa mer

Hatbrott | Vad är det och hur förebygger vi dem? | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.