Hatbrottets motiv och orsaker | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Affärsjuridik
 • MVG
 • 14
 • 5791
 • PDF

Hatbrottets motiv och orsaker | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som undersöker hatbrott, med fokus på motiv och orsaker till hatbrott. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Finns det någon enhetlig och vedertagen definition av hatbrott och hur ser hatbrottet i så fall ut i samhället?
- Är det värre att bli misshandlad av någon som hatar en för den grupp man tillhör snarare än för den man själv är?
- Hur kan samhället prevenera och förebygga hatbrott?

Innehåll

HATBROTTETS ORSAKER

1. Inledning
1.2 Syfte
1.3 Metod
2. Avhandling
2.1 Hatbrott
2.2 Hatbrottens motiv
2.3 Afrofobiska och antiromska motiv
2.4 Antisemitiska, islamofobiska och kristofobiska motiv
2.5 Homofobiska, bifobiska och heterofobiska motiv
3. Diskussion
3.1 Slutsats
4. Källkritik
4.1 källreferens

Utdrag

Muslimska kvinnor som trakasseras för sin slöja, Judar som blir angripna på väg till och från synagogan, Romer som hamnar i brottsregistret utan att ha begått något brott och homosexuella som misshandlas på grund av sin sexuella läggning. Den typen av brott kallas hatbrott och sker i de mest vardagliga sammanhang. Varje år görs det över femtusen anmälningar och mörkertalet är stort i synnerhet med att många aldrig polisanmäler hatbrottet.
De mest extrema fallen i norden... Köp tillgång för att läsa mer

Hatbrottets motiv och orsaker | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och välarbetad, teorierna var lite svaga i min mening men annars var det jätte bra
 • 2015-06-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bäääästa ja läst yay!!!
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt utförlig text!