I Have a Dream | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska B
 • A
 • 4
 • 2711
 • PDF

Talanalys : I Have a Dream | Analys

En retorisk analys av Martin Luther Kings tal "I have a dream". Fokus ligger på Martin Luther Kings användning av etos/patos/logos, stilfigurer (anaforer, metaforer, liknelser, allusioner, retoriska frågor) och argument (faktaargument, nyttoargument, berättelser för att förstärka, jämförelser). Vidare så beskriver eleven även Martin Luther Kings kroppsspråk och röst under talet.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

MARTIN LUTHER KING - I HAVE A DREAM: TALANALYS

- Etos, Patos & logos
- Stilfigurer
- Argument
- Kroppsspråk

Utdrag

De flesta anser att talet vid namn ”I Have A Dream” är ett mästerverk på alla sätt och vis. Talet har fått denna stämpel på grund av dess fantastiska struktur samt uppbyggnad. Martin Luther King la ner hjärta och själ i detta tal för att både kunna basera talet på fakta men även låta tankar samt åsikter flöda för att kunna spela på lyssnarnas känslor. Detta tal är uppdelat i tre stycken olika ”faser”. Namnen på dessa är etos, logos, samt patos. Dessa är de grundläggande medlen inom retoriken för att kunna ”övertala”. Dessa medel är bidragande faktorer till att talet ”I Have A Dream” blev så oerhört slagkraftigt.

1.
Etos används inom retoriken för att få talaren att framhäva sig så trovärdigt som möjligt. Så att det märks att talaren vet vad han förmedlar till sina lyssnare. Till att börja med så kan vi titta närmare på vart talet framfördes någonstans, för det är ett inslag av etos. Martin Luther King valde att presentera sitt tal på trappan framför Lincoln Memorial. Han inleder sitt tal med hjälp av Lincoln. ”Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the emancipation proclamation.” När King använder sig av den tidigare presidenten så får han en helt annan auktoritet direkt. Lincoln var en mäktig president som hade ett stort förtroende från det amerikanska folket. Förklaringen till att han fick mer auktoritet är följande. Han visste att den föregående presidenten var en älskvärd sådan och därmed fångar han sina lyssnares intresse direkt genom att ha honom som exempel. Detta ger ett starkt etos inslag och skapar en trovärdighet hos sin publik.

Martin Luther King använda sig av fler etos delar i sitt tal genom att bevisa för sina lyssnare att han hade kompetens, kunskap samt erfarenhet om det han framförde. Till att börja med hänvisade han till den tidigare nämnda Emancipation Proclama för att den gav hopp till den svarta befolkningen i USA, men han tar även med att den inte är tillräcklig för att de fortfarande inte hade fått smaka av den riktiga frihetens sötma. King valde även att ta med delar ur självständighetsförklaringen och han prisade författarna av den.“This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the "unalienable Rights" of "Life, Liberty and the pursuit of Happiness." Genom att anvisa till dessa välkända skrifter... Köp tillgång för att läsa mer

I Have a Dream | Analys

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Innehållet är informativt och bra, strukturen är dock dålig.
 • 2015-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Texten var skriven på ett enkelt sätt som man kunde förstå dock tyckte jag att strukturen kunde göras om.
 • 2015-04-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var bra skriven och lätt att förstå. Dock borde vissa delar fixas.
 • 2014-11-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet dock lite stavel här o där!