Heavens Gate - Sekt eller inte? | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 3
  • 916
  • PDF

Heavens Gate - Sekt eller inte? | Utredande text

En utredande text om den religiösa rörelsen Heaven Gate. Eleven berättar om rörelsens historia och tar utgångspunkt i Roy Wallis definiton av vad en sekt innebär för att utreda om Heavens Gate kan anses vara en sekt eller inte.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

- Nyandlighet – Heaven's gate
- Källor

Utdrag

Heaven's Gate anses ofta för en så kallad domedagssekt, detta har förmodligen att göra med deras grundtanke vilken är att rädda människornas själar från jordens undergång. Deras ideologi anser att alla människor är lika mycket värda och att det bara är våra själar som skiljer oss åt och att själen är fångad i kroppen, och dessa själar skulle räddas av ett rymdskepp när undergången kom. Rörelsen fokuserade mest på att förbereda sina medlemmar inför ett liv som utomjording genom olika ceremonier för att... Köp tillgång för att läsa mer

Heavens Gate - Sekt eller inte? | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.