Hedersmord: Orsaker och konsekvenser | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Samhällskunskap B
  • A
  • 8
  • 1653
  • PDF

Hedersmord: Orsaker och konsekvenser | Utredande text

En utredande text där eleven redogör för begreppet hedersmord. Fokus ligger bland annat på bakgrunden till hedersmord, dess orsaker och konsekvenser. Vidare diskuteras det uppmärksammade hedersmordet av Fadime.

Utdrag

"Det är svårt att säga ett exakt årtal då hedersmord startade, men det vi vet är att det är något som i tusentals år har försiggått. Allt startade då det inte fanns några lagar, poliser, statsmakt eller domstolar. Det var alltså ingen som då sa att hedersmord var något fel, vilket då utvecklades till något som ofta inom arabiska och kurdiska förhållanden har med kultur att göra. Man ska därför inte säga att hedersmord är något som har att göra med religiösa aspekter utan snarare kulturella. Det sker hedersmord dagligen, överhela världen. Där det dock är vanligast är i mellanöstern men det sker även i Europa."... Köp tillgång för att läsa mer

Hedersmord: Orsaker och konsekvenser | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-01-23
    bra och sammanfaning fin