Hemlöshet | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 6
 • 2068
 • PDF

Hemlöshet | Rapport

En rapport som handlar om hemlöshet och om hur olika aktörer, såsom kommuner, landsting och staten samt de olika partierna i riksdagen, planerar att lösa situationen med hemlöshet i Sverige.

Innehåll

Hemlöshet

1.Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Metod och Material
- Källor
2. Avhandling
2.1 Resultat
2.2 Analys
3. Avslutning
3.1 Sammanfattning
3.2 Slutord
4. Källförteckning

Utdrag

Numera använder Sverige de lösningarna som presenterades (Bostad Först, bostadsbidrag och härbärge). Socialtjänsten och kommunerna finns för att motverkat hemlöshet, men hjälpen som de ger är inte tillräcklig och ger ingen snabb effekt, eftersom de har även andra uppgifter med sig. Därför borde staten skapa en myndighet eller ett departement som är nationell och specifik. Det behövs flera specialister som fokuserar på hemlöshet som är svår att... Köp tillgång för att läsa mer

Hemlöshet | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ingen bra uppsats, bara frågetecken
 • 2016-01-23
  Väldig inspirerande rapport