Hemspråksundervisning i skolan | Bra eller dåligt?

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Handels- och administrationsprogrammet (HA) Årskurs 3
  • Svenska
  • G
  • 1
  • 370
  • PDF

Utredande text, Diskuterande Text: Hemspråksundervisning i skolan | Bra eller dåligt?

En kortare text i Svenska, där eleven diskuterar huruvida hemspråksundervisning i skolan kan anses bra eller dåligt. Fokus ligger bland annat på regelverket och kostnaderna förknippade med hemspråksundervisning, samt fördelar för eleverna som undervisas i sitt hemspråk.

Utdrag

"Enligt grundskoleförordningen som man kan hitta på skolverkets hemsida gäller följande för att ett barn ska ha rätt till hemspråksundervisning i skolan. Det räcker med att endast en förälder har ett annat modersmål, men det krävs att barnet har grundläggande kunskaper och talar språket aktivt dagligen. Det måste vara minst fem barn på en skola med samma modersmål för att kunna undervisa i hemspråket i skolan. Är det färre än fem barn måste skolan fortfarande stå för hemspråksundervisningen, men barnet måste då gå till en annan skola inom samma kommun som undervisar i det hemspråket för att kunna ta del av den hemspråksundervisningen. Barn som däremot har adopterats och som inte talar sitt första modersmål hemma har inte rätt att få hemspråksundervisning i skolan eftersom det endast gäller för barn som använder språket hemma."... Köp tillgång för att läsa mer

Hemspråksundervisning i skolan | Bra eller dåligt?

[0]
Inga användarrecensioner än.