Andra Världskriget | Frågor och Svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • VG
 • 7
 • 3166
 • PDF

Andra Världskriget | Frågor och Svar

Frågor och svar kring andra världskriget. Fokus ligger bland annat på Hitlers väg till makten, det finska vinterkriget, ockupationen av Danmark och Norge, Sveriges neutralitet, Italiens roll i kriget, Operation Barbarossa, Tysklands anfall mot Sovjet, Pearl Harbor, Tysklands anfall mot Nordafrika, D-Dagen, koncentrationsläger och Förintelsen, krigsslutet och uppdelningen av Europa efter kriget. Vidare så reflekterar eleven även över krigets konsekvenser och huruvida en tidigare inblandning från USA:s håll hade förändrat krigets utveckling. Notera att källor saknas.

Innehåll

DEL A:
1. Redogör för Hitlers väg till makten. Ange minst tre anledningar till att han kunde ta makten.
2. Vilka var de tre Axelmakterna?
3. Vad var ”vinterkriget”?
4. Varför lägger brittiska fartyg ut minor i havet runt norra Norge 1940?
5. Varför ockuperar Tyskland både Danmark och Norge?
6. Varför ockuperar Tyskland inte Sverige?
7. Sverige sades vara neutralt, men det höll inte alla med om. Varför?
8. Chamberlain tvingas avgå eftersom han kritiseras för att inte agera. Vem blev den premiärminister som blev hans ersättare och bildade en ny regering i maj 1940?
9. a) På sommaren 1940 besegrar Tyskland Frankrike utan problem och intar Paris. Då gick Italien in i kriget. Varför? b) Vad hette Italiens ledare?
10. Nu var Storbritannien det enda land i Europa som ännu stod emot Hitler, men Tyskarna lyckades inte rå dem. Varför?
11. Enligt ”operation Barbarossa” hade Hitler planer på att angripa Stalin och Sovjetunionen trots att de skrivit på en pakt 1939. Hur kommer det sig? Ange minst två anledningar.
12. a) För att kunna gå in i Sovjet skaffade Hitler sig stöd från andra länder. Vilka av följande länder lovade att stötta Hitler: Ungern, Bulgarien, Rumänien, Jugoslavien, Grekland, Finland? b) Vad var vanligt att Hitler använde som lockbete för att få andra länder på sin sida?
13. Stalins hårda regim hade lett till ett utbrett motstånd mot honom i Ukraina, Vitryssland och de baltiska staterna. Hur kommer det sig då att de till slut inte hälsade tyskarna som befriare utan att hela Sovjetunionen enades bakom Stalin på ett sätt som aldrig tidigare?
14. ”Operation Barbarossa” 1941: Vad var anledningen till att invasionen i Sovjet fastnade? Ange minst två anledningar.
15. Vad hände i Pearl harbor den 7 december 1941?
16. a) Vad betydde angreppet för USA:s president? b) Vad hette presidenten?
17. 1942 var Tyskland mäktigare än någonsin. Hitlers slutgiltiga stöt planerades att göras mot viktiga oljekällor i Mellanöstern (efter att man stängt av Suezkanalen för brittiska handelsfartyg) genom att ta sig via Egypten och Nordafrika. Men hur gick det i Nordafrika?
18. Sommaren 1942: En del av den slutgiltiga planen för att kunna inta Mellanöstern var att en arme skulle komma norrifrån istället, via Sovjetunionen och dra sig söderut, där de skulle möta upp med armen som kom via Nordafrika. Men vad hände?
19. När tyskarna slutgiltigt besegrats i Nordafrika, besatte britter och amerikaner ett av Medelhavsländerna. Vilket?
20. Vad hände på D-dagen?
21. USA förde även krig på annat håll (förutom i Europa). a) Var? b) Det blev slutet på andra världskriget. Hur slutade det?
22. Många judar, homosexuella och handikappade miste sina liv på grund av den så kallade ”slutgiltiga lösningen”. Vilken var skillnaden mellan koncentrationsläger och förintelseläger?
23. Europas karta ritades om radikalt efter krigsslutet. Hur uppstod Västtyskland och Östtyskland?
24. Det var inte bara Tyskland karta som ändrades. Vad händer med andra gränser i Europa? Berätta om minst tre förändringar av den Europeiska kartan.

DEL B:
1. Hur tror du att händelseförloppet hade förändrats om USA istället för att gå med i kriget hade valt att isolera sig och låta inblandade parter klara sig själva? Vilka konsekvenser hade detta fått tror du? Redogör, resonera och spekulera!
2. Andra världskriget påverkade givetvis många människor. Alla berördes på något sätt av detta långa krig. Denna uppgift går ut på att du sa redogöra för hur folk påverkades i minst två av nedanstående fem länder. Vad fick kriget för konsekvenser, ur ett mänskligt perspektiv i Tyskland, Polen, Sverige, Japan och USA? Utveckla dina svar.

Utdrag

"Då Hitler planerade ”operation Barbarossa” så var planerna att det skulle starta den 15 maj 1941 men istället så fick det förflyttas till 22 juni 1941. Och det här gjorde att det blev mycket kallare. Och det tyska trupperna hade inte alls tillräckligt med vinter utrustning för att föra vinterkrig. Och det här berodde på att Hitler hade planerat att kriget skulle vara slut långt innan vintern kom, men där hade han fel. Dessutom så missbedömde Hitler Sovjetunionens styrka totalt. Han trodde inte att Sovjet var starka nog att klara av att slå Tyskland och därför var han nästan säker på att dem skulle kunna rå Sovjetunionen. Men där hade han ännu en gång fel."... Köp tillgång för att läsa mer

Andra Världskriget | Frågor och Svar

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2011-04-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag har inte lagt ner så värst mycket tid på denna, men för dom som det räcker med G.
 • 2014-06-02
  sdsdsdsdsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 2016-04-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Relativt fördjupande
 • 2016-02-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  tack, bra skrivet och sammanfattat