Hen och en | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 2
 • 1065
 • PDF

PM (Promemoria): Hen och en | PM

Ett PM där eleven undersöker införandet av de könsneutrala pronomenen "hen" och "en" i det svenska språket. Med utgångspunkt i ett antal olika artiklar beskriver eleven fördelar och nackdelar med användningen av dessa "jämställdhetsord".

Utdrag

I dagens samhälle så är jämställdhetsord ett stort fokus i media. Många frågar sig om dessa ord ens är nödvändiga, medan andra anser att orden öppnar upp fler möjligheter för våra nya generationer. Frågan är om dessa ord gör någon skillnad i vår vardag eller om det endast bidrar till förvirring bland folket?
I Dagens Nyheter skriver Katarina Lagerwall att pojkar ska få vara pojkar och flickor ska få vara flickor när barn växer upp, i artikeln ”Hen och en gör barn förvirrade” som publicerades i februari 2012. Hen är inte ett ord folk bör föra in till sina barns tankar under tiden de lär känna sitt eget kön. Att barn ska få upptäcka sin sexualitet är något som är väldigt viktigt för att sedan kunna bli vuxen. Människan är skapad som man och kvinna och detta för att människan ska känna en attraktion till motsvarande kön. Utan ett kön blir det mindre romantiskt, mindre attraktion till varandra och därefter mindre barn till världen. Enligt Katarina Lagerwall är detta oacceptabelt. Hen ska vara ett ord folk själva får välja att använda sig utav när de är äldre.
I artikeln ”Ordet ”man” blir ”en” i kampen för jämlikhet”, i Dagens Nyheter, som publicerades i januari 2013, uttrycker sig Georg Cederskog om hur ordet hen har... Köp tillgång för att läsa mer

Hen och en | PM

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra skrivet! Den gav mig insperation när jag skulle skriva mitt PM och jag hade samma ämne, ordet hen.
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  --............................................................
 • 2016-12-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jätte bra, nyanserat
 • 2016-11-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Precis vad jag behövde.