Heterogen eller homogen blanding - zink och jod | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 621
 • PDF

Heterogen eller homogen blanding - zink och jod | Labbrapport

En labbrapport i Kemi 1, som avser att utreda om en blandning av zink och jod är en heterogen eller homogen blandning. Eleven undersöker även om samt en reaktion är en exoterm eller endoterm reaktion, samt hur lösningen påverkas av doppelektroder.

Innehåll

Experiment med zink och jod

- Sammanfattning
- Inledning
- Materiel och metod
- Resultat
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Materiel:

o zinkpulver, 0,3 g
o jodkristaller, 0,5 g
o våg
o 2 bägare (50 cm3)
o Glasstav
o Dropprör
o Brännare, trefot och metallnät
o Batteridriven (9 V) doppelektrod
o Vitt papper (t.ex. filterpapper)


Metod:

Glasstav användes för att blanda ner 0,3g zinkpulver med 0,5 g jodkristaller i en liten bägare (50cm3).
Bägaren med Zn-I-blandningen placerades i ett dragskåp och några droppar vatten tillsatte.
Ytterligare vatten tillsattes så att botten på bägaren täcktes, blandningen rördes om med glasstaven och efter några minuter hälldes vätskan från reaktionsbägaren över till en ny bägare utan att kvarvarande partiklar följde med.
Den överförda vätskan värmdes upp så att vattnet avdunstade.
Vatten tillsattes och sedan en doppelektrod doppades ner i lösningen... Köp tillgång för att läsa mer

Heterogen eller homogen blanding - zink och jod | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-11
  Bra skrivet och enkelt
 • 2015-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  sczczx zxczzxczxc zxc

Material relaterade till Heterogen eller homogen blanding - zink och jod | Labbrapport.