Hetta och vitt | Novellanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 836
  • PDF

Hetta och vitt | Novellanalys

En analys av Mare Kandres novell "Hetta och vitt". Eleven beskriver delvis handlingen, men fokuserar på berättarperspektiv, miljöbeskrivningar, tidsaspekt och språk. Vidare så reflekterar eleven över den personutveckling och identitetsförändring som huvudpersonen genomgår, och huruvida den kan anses realistisk.

Utdrag

I inledningen kastas läsaren direkt in i ett scenario där man får möta mannen under enormt traumatiska omständigheter. Man känner direkt en sympati med honom, men hans förvirrade tillstånd får en att ifrågasätta vem han egentligen är, dock får man ett intryck av att han är en kärleksfull fadersgestalt på det sättet han tar hand om det lilla barnet.
Som läsare får man inte heller direkt vetskap om vad som har hänt och under textens gång får man en känsla om att Mare Kandre har tagit en bunt flyktiga ord och meningar som hon sedan har slängt ner i novellen, detta ger mig som läsare ett mycket förvirrat intryck. Jag kan märka av några detaljer som ger hintar om vart detta utspelar sig, att det finns ett militärfordon på plats får mina tankar att vandra till en krigsändelse. Nedbrända hus, massmord och ”män som plötsligt reser sig ut gräset och ljudlöst glider” ger även det ett intryck att denna händelse sker under ett pågående krig, men namn på platser och personer har Mare Kandre låtit varit osagt och detta ger läsaren mer frihet att låta sig själv... Köp tillgång för att läsa mer

Hetta och vitt | Novellanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Hetta och vitt | Novellanalys.