High Fidelity | Book Analysis (Analys)

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Engelska A
 • MVG
 • 2
 • 1081
 • PDF

High Fidelity | Book Analysis (Analys)

En analys (analysis) på engelska av Nick Hornbys bok "High Fidelity". Eleven presenterar huvudkaraktärerna och beskriver sedan kortfattat bokens handling, budskap, komposition/stil och atmosfär.

Innehåll

- What the story is about
- Message
- Main character
- Composition and style
- What critical and situation and/or turning points are there?
- Is the story plausible? Why? Why not?
- Is there any action or opinion in the book that you don't agree with? Why?
- What in the book made the strongest impression on you? Why?
- Is the style formal or informal? Modern or old-fashioned?

Utdrag

"What the story is about:

It's one of those books where not much seems to happen, but at the same time a lot happens. This story is about a man's mixed up life as he runs a record shop and deals with conflicting emotions about why many of his girlfriend's seem to have dumped him. It's a good look into the human psyche and has a lot of those moments where you think "Oh yeah - that's exactly how it is" but you've never put it into the right words or even thought about doing so."... Läs mer

High Fidelity | Book Analysis (Analys)

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-21
  -Den var bra men jag saknade lite fler djupare tankar. -Det saknades lite sidhänvisningar från boken som kan hjälpa läsaren att kolla lite i boken och förstå vad skrivaren menar.
 • 2015-10-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väl skriven uppsats, hade vart ännu bättre om du hade tagit exempel eller citat ur boken för att få en klarare bild på det hela. Annars var det super bra!
 • 2014-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag anser inte att dispositionen är speciellt bra. Jag ser poängen i att dela upp i underrubriker, men det var snarare ett besvarande av frågor. Språket kändes lite slarvigt. Som om författaren inte tagit sig tid att korrekturläsa.