Hinduism och Buddhism: Karma och kastsystemet | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 3
 • 1468
 • PDF

Hinduism och Buddhism: Karma och kastsystemet | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om hinduismen och buddhismen. Eleven diskuterar sambandet mellan karmalagen och det indiska kastsystemet, likheter och skillnader mellan hinduismen och buddhismen, samt varför religionerna lockar så många västerlänningar.

Lärarens kommentar

Tack för en bra inlämning! Det enda jag saknade i denna text var utförligare resonemang om Samsara, men det är verkligen inte brist egentligen. Tack vare väl valda fakta, din noggrannhet med detaljer och begrepp samt en djuplodande och nyanserad diskussion tycker jag denna text klarar kraven för ett A: väl utfört!

Elevens kommentar

Jag skulle kunnat skriva mer noggrant angående Samsara samt ha relaterat mer till samhället och varför västerlänningar vänder sig till bla buddhismen.

Innehåll

- Vilka samband finns det mellan karmalagen och det indiska kastsystemet? Vilka konsekvenser får dessa samband för en hindu? Relatera till vardags- och samlivet samt samhällslivet.
- Jämförelse av hinduism och buddhism, vilka tydliga likheter och skillnader finns det? Vilken är den viktigaste skillnaden enligt mig?
- Hinduismen och buddhismen lockar många västerlänningar. Hur kommer det sig tror jag? Diskussion.

Utdrag

Många västerlänningar kan börja ifrågasätta sitt livsval och livsstil och när de kommer i kontakt med buddhismen. Människor lever efter värdsliga ting och blir aldrig nöjda, många kan känna igen sig i detta. Strävan efter lycka som aldrig tycks finnas. Många västerlänningar vänder sig till religionerna i öst för att det finns någon mer i tillvaron än materialism, våld (ahimsa = ickevåld som Buddha predikade om men som även finns inom hinduismen) etc. Hinduismen och Buddhismen är mer... Köp tillgång för att läsa mer

Hinduism och Buddhism: Karma och kastsystemet | Instuderingsfrågor

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ett av dem sämsta uppgifter jag har laddat ner, A!?!? Lögn..
 • 2016-10-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra imponerande