Hinduism | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 3
 • 1654
 • PDF

Hinduism | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om Hinduism som förklarar ett flertal grundläggande begrepp och trossatser inom religionen. Eleven redogör bl.a. för hur en hindus vardagsliv kan se ut, hur en når frälsning, och jämför avslutningsvis det indiska kastsamhället med det svenska klassamhället.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Hinduism

- Samsara, brahman och atman
- Hur ser Hinduismen på människan
- Livsstege och kastsystem
- Att leva rätt
- Att nå frälsning
- Hur påverkar en hindus vardagsliv av religionen
- Tankar framåt
- Det indiska kastsamhället jämfört med det svenska klassamhället.

Utdrag

Enligt hinduismen består människa av kropp och själ (atman). Själen är till skillnad mot kroppen odödlig, den är en del av brahman och människan ansen därför vara helig eftersom hon innehåller detta gudomliga.
Hinduernas tro på karma och reinkarnation, att det liv man får efter detta är konsekvenserna av de handlingarna och val man gjort i detta liv, är stor. De har även en stark tro på det rena och orena i människans natur. Dessa saker hänger ihop. Har man god karma i detta liv återföds man inte bara till bättre livsvillkor utan också en form av renhet till skillnad mot dålig karma som medför orenhet... Köp tillgång för att läsa mer

Hinduism | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa