Hinduismen och buddismen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • Inget betyg givet
  • 8
  • 1846
  • PDF

Hinduismen och buddismen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om de två största östliga religionerna, hinduismen och buddismen. Eleven redogör för respektive religions historia, uppbyggnad och utövande, och jämför sedan religionernas trossatser och budskap.

Studienets kommentar

Notera vänligen, att det förekommer ett sakfel i redogörelsen för buddismen. Eleven har skrivit att "Hinayana och Mayhana är namn på de som betraktas mindervärdiga". Detta är felaktigt, då Hinayanaskolan inom buddismen är ett samlingsnamn för de skolor som Mahayanabuddismen ansåg vara mindervärdiga, och utav Hinayanaskolorna så är det primärt Theravadabuddismen ("de äldstes lära”) som lever än idag. Skillnaden mellan dessa två skolor, kan på en enklare plan sammanfattas med att Theravadabuddismen (Den lilla farkosten) förespråkar en mera asketiskt form för buddism som går ut på personlig upplysning, medan Mahaynaskolan (Den stora farkosten) förespråkar upplysning för alla levande varelser.

Utdrag

Hinduismen idag
Hinduismen är en av världens största men även äldsta religion. Den finns framförallt i Indien där den präglar den indiska kulturen. Hinduismen finns även i Nepal, Sri lanka, och Indonesien.

Att leva som hindu innebär en stor uppoffring i det vardagliga livet. Man utför varje dag en ritual som kallas puja (andakt). Andakten utförs oftast hemma vid ett litet altare där man kan offra bland annat blommor till guden/gudarna. Ibland utför man även andakten i templen. En hindu besöker ibland en helig guru eller helig symbol för att bli sedd av det gudomliga.

För en hindu finns det många högtider att fira, detta på grund av alla gudar som har sina egna högtidsdagar. Gudarna är ofta lokala vilket innebär att det bara firas i vissa delar av hinduismens länder. Högtider som firas av alla är inte många. Det viktigaste är Holi, Diwali och Janmastami.3... Köp tillgång för att läsa mer

Hinduismen och buddismen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.