Hinduismen och Buddismen | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 8
 • 4467
 • PDF

Hinduismen och Buddismen | Instuderingsfrågor

Olika instuderingsfrågor (se vänligen "Innehåll") i Religionskunskap, med fokus på hinduismen och buddismen. Respektive religions trossatser, samhällssyn och levnadssätt jämförs och diskuteras - med utgångspunkt i de olika frågeställningarna.

Innehåll

Hinduismen och Buddismen

1. Hur ser man på gud/gudar inom hinduism och buddhism? Beskriv och förklara olikheterna!
2. Förklara likheter och skillnader mellan religionerna när det gäller begreppen: ”samsara”, ”karma”, ”atman”, ”brahman”, ”dharma” och ”kast"
3. Beskriv innehållet i Buddhas upplysning och förklara hans tankegångar med egna ord. Ge egna exempel!
4. Hur ser man på samhället och världen inom hinduism och buddhism?
5. Jämför hur man ser på Buddha inom buddhism och hinduism!
6. Beskriv och jämför det ideala livet som hindu med det ideala livet som buddhist.
7. Diskutera och motivera huruvida buddhismen är en religion eller en filosofi
- Källförteckning

Utdrag

Buddha förkastade gudarna som hinduerna trodde fanns och sa att de inte fanns. Hur världen skapats hade han dock inget bra svar på, antagligen brydde han sig inte hur det skapats, han ville hellre veta hur det var uppbyggt. Han kom, som tidigare sagts, fram till att hela världen och allt i den var uppbyggt av små partiklar kallade dharmas. Dessa dharmas sitter bara ihop på ett visst sätt en liten stund varefter de... Köp tillgång för att läsa mer

Hinduismen och Buddismen | Instuderingsfrågor

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kan nog vara uppsatsen som hjälp till mest av alla här på Studienet någonsin. Enbart att läsa den, förstå den och om man har möjligheten att få använda anteckningar på provet så är det bara att köra med denna, garanterat A/B i betyg!
 • 2015-01-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ffffffffffffffffffffffan bra aaaa asssåsååsfådåfåsdåvwsgf
 • 2016-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra skrivet! A-betyg skulle jag kunna ge! :)
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra fakta och bra struktur.