Hinduismen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 5
 • 2267
 • PDF

Hinduismen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Hinduismen, som redogör för religionens historia och bakgrund, samt centrala begrepp och riktningar. Vidare så reflekterar eleven kring hinduismen och vad hen tycker om trosinriktningen.

Innehåll

- Bakgrund
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

Ordet Hinduism kommer från ordet Hindu som helt enkelt var medeltida muslimers benämning på folket som bodde längs Sindu- (Indus-) floden. Detta spred sig och kom att bli benämningen på alla människor som bodde på den Indiska subkontinenten, endast de som tillhörde en redan känd religion så som Islam, Judendomen, Kristendomen m.m. exkluderades från paraplybenämningen.

Att kalla Hinduismen för en religion skulle vara att kraftigt förenkla det hela. När Européerna kom till Indien blev de totalt förvirrade av vad de ansåg vara en enda stor röra av olika gudar, trosinriktningar, ceremonier och filosofier, så de myntade begreppet Hinduism. Denna ”religion” har en lång och brokig historia och har ibland kallats ”den äldsta religionen” då vedaskrifterna, som ligger till grund för de flesta inriktningarna, daterar till ca 1700 f.v.t. Däremot kan delar av mytologin och vissa traditioner spåras så långt tillbaka som ca 6000 f.v.t.

Starten på det som vi idag skulle kalla Hinduism kom ca 2000 f.v.t. till följd av den indoariska migrationen. Enligt vissa forskare skedde en massmigration av indoeuropéer, även kallade arier, till Indien och gjorde sig bofasta i Indusdalen. Dessa migranter som tros ha varit välbärgade tog med sig ett klassamhälle och sina egna religiösa traditioner vilket sögs upp och blandades med de dåvarande agrikulturbaserade religionerna och gudarna. Detta sägs ha lett till kastsystemet och början på det vi kallar Hinduism idag. Den kommande perioden då folken smälte samman kallas den Vediska perioden och det var då de vediska texterna skrevs. Värt att notera är att den indoariska migrationsteorin är både bestridd och stödd från olika håll.

Hinduismen utvecklades som sagt åt olika håll och fler texter uppkom: Upanishaderna, Brahma Sutras och Bhagavad Gita. Dessa kom till i syfte att dechiffrera de filosofiska budskapen i de äldre och svårbegripliga Vedatexterna. Givetvis fortsatte splittringen men en av de filosofiska tankesätten som från början baserades på Upanishaderna kallades Vedanta eller Uttara Mīmāṃsā och är en av de sex ortodoxa skolorna inom religionen. Det är nu den i särklass största inriktningen och uttrycket, som betyder ”den sanna lagen” kan idag användas för att beskriva Hinduisk filosofi i stort.

Människosynen inom Hinduismen är komplicerad då filosofin generellt sett säger att du ska behandla allt levande med vördnad – vilket har lett till att många indier är vegetarianer – men samtidigt har kastsystemet varit, och är än idag, en stor del av indisk kultur. Detta system, som kan liknas vid dagens definition av samhällsklasser, har i årtusenden... Köp tillgång för att läsa mer

Hinduismen | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  szxrcftgyuhiojpkål¨ö äöftydre
 • 2016-04-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  .................................................
 • 2016-04-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  helt ok, den visar exakt de du beskriver