Hippies | Punkare | Ungdomskulturer

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Historia 2a
  • B
  • 5
  • 863
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Hippies | Punkare | Ungdomskulturer

En kortare uppsats om ungdomskulturer, med fokus på hippies och punkare. Eleven beskriver bland annat de bägge kulturernas bakgrund, ideologi, utveckling och spridning.

Lärarens kommentar

Välgrundad rapport, med bra och trovärdiga källor.

Innehåll

- Källor och metod
- Arbete/fakta
-- Hippies
-- Punkare
- Källförteckning

Utdrag

"Hippies:
Hippie rörelsen växte fram i slutet av 60 talet som en form av ungdomsrevolt och kärlek samt icke-våldsideologi. Kulturens födelseplats är osäker men brukar förläggas till staden Haight-Ashbury i San Francisco år 1966. Hippie kulturen har sina rötter i amerikansk undergroundkultur men fick en stor spridning i USA och Europa genom media. Hippies betraktade sig som en opolitisk eller anarkistisk del av ungdomsupproret med sina slangord som ”flower power” ”peace, love & understanding” och ”make love, not war”. De var flitiga brukare av droger som marijuana, hash och LSD som spelade en betydande roll i hippie rörelsen."... Köp tillgång för att läsa mer

Hippies | Punkare | Ungdomskulturer

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Hippies | Punkare | Ungdomskulturer.