al-Anfal | Folkmord på kurder i Irak | Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 8
  • 1558
  • PDF

Fördjupningsarbete: al-Anfal | Folkmord på kurder i Irak | Historia 1b

Ett fördjupningsarbete som undersöker folkmorden på det kurdiska folket i Irak. Förutom att beskriva händelsen så ger eleven även en historisk bakgrund samt drar paralleller till de folkmord som skedde under andra världskriget.

Följande frågor besvaras:
- Vad var syftet med att utrota kurderna?
- Hur gick folkmordet till?
- På vilket sätt var folkmordet i Irak likt Hitlers utrotning av judarna?

Nyckelord: Baathpartiet, Saddam Hussein, kurder, Al-Anfal, PUK, "kemiske Ali" och folkmord.

Innehåll

- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställningar
- Metod
- Källkritik
- Vad var syftet med att utrota kurderna?
- Hur gick folkmordet till?
- På vilket sätt var folkmordet i Irak likt Hitlers utrotning av judarna?
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Den kurdiska befolkningen i dagens Irak, Iran, Turkiet och Syrien har i flera sekler varit förtryckta under ottomanska riket, europeiska kolonisationen och under de nuvarande staternas skapelse i området.

Under åren har dem haft olika former av förtruck under olika tider i olika stater.

De har fått genomlida, förbud att tala och det egna språket, vägran att erkänna de kurdiska folkens nationella och mänskliga rättigheter, våld, avrättning och folkfördrivningar.

Efter första världskriget blev kurderna lovade ett eget land med sveks därefter av freden i Sèvres 1923 som istället fördelade de kurdiska områdena på Irak, Turkiet, Iran, och Syrien.

Den södra delen Kurdistan infördes till den Irakista gränsen 1925. När Baathpartiet (Arabiska socialistiska återfödelsepartie) inträde makten 1925 ökade förtrycket på det kurdiska folket i Irak.

Några av de grova övergreppen från den irakista regimens sida är:
• Bombning av Qalladze 1974 med ca 400 döda civila Kurdiska offer.
• Massdedeportationer av kurder som bodde vid gränsen till Iran och Turkiet 1975–77.
• Massdödandet av ca 8 000 kurder tillhörande Barzaniklanen 1983."... Köp tillgång för att läsa mer

al-Anfal | Folkmord på kurder i Irak | Historia 1b

[0]
Inga användarrecensioner än.