Medeltida epoker | Pesten | Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • A
 • 6
 • 1443
 • PDF

Fördjupningsarbete: Medeltida epoker | Pesten | Historia 1b

Ett fördjupningsarbete i Historia 1b där eleven redogör för medeltiden (äldre medeltiden, högmedeltiden och senmedeltiden), och beskriver vad som karateriserat dessa tidsepoker. Vidare så beskriver eleven kortfattat pesten och vilken påverkan denna sjukdom haft på människor - både under medeltiden och idag.

Innehåll

- Tidslinje över alla epoker 2
- Inledning 2
- Medeltiden 3
- Äldre medeltiden (500 – 1000) 3
- Högmedeltiden (1000-1300) 3
- Senmedeltiden (1300 – 1500) 4
- Sjukdomar 4
- Pesten 5
- Idag 5
- Egna tankar angående sjukdomarna 5
- Avslutning 5
- Källförteckning 6

Utdrag

Inledning:
Jag har valt ett arbetsområde till detta arbete, vilket är: sjukdomar. Om man frågar mig så är just detta ämne det mest intressanta angående medeltiden. När man kollar tillbaka i historien, oavsett årtal så tänker man inte på det bra som hände utan man lägger ofta intresse på det som var stort och händelsefullt, detta består oftast av elände och svårigheter för människorna på denna tid.

Jag valde sjukdomar just av denna anledning, jag vill få djupare förståelse för vad dem tvingades stå ut med under denna tid och även se vilka sjukdomar som finns i dagens samhällen där levnadsstandarden är låg.

Jag har också skrivit en sammanfattning över hur medeltiden såg ut. Där jag får ut mitt syfte, att både läsaren och jag som skribent ska få en djupare insikt över hur läget såg ut och hur samhället har utvecklats... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltida epoker | Pesten | Historia 1b

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra hjälpmedel lätt att följa texten