Skolplikt och skolgång i Sverige | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Historia A
  • MVG
  • 3
  • 1312
  • PDF

Diskuterande Text: Skolplikt och skolgång i Sverige | Historia A

En diskuterande text i Historia A, där eleven redogör för utvecklingen av skolplikt och skolgång i Sverige sedan 1400-talet. Eleven redogör för kyrkans betydelse i sammanhanget, motstånd mot införandet av den allmänna skolplikten samt dess konsekvenser. Vidare så undersöker eleven skolans roll och betydelse i dagens samhälle.

Lärarens kommentar

Min lärare tyckte att den var bra, fick MVG.

Innehåll

- Hur påverkade skolplikten barnens situation på kort och på lång sikt?
- Källförteckning

Utdrag

"Tvåsidare - Hur påverkade skolplikten barnens situation på kort och på lång sikt?:
Tänk om vi inte hade gått i skolan. Vad mycket självklara saker som vi skulle ha gått miste om. Vad lite vi hade vetat om världen runt omkring.

Vi hade inte kunnat skriva och läsa och vi hade haft ett klart sämre socialt kontaktnät. År 1842 beslutade man att Sverige skulle ha en obligatorisk folkskola. Den första folkskolan var obligatorisk treårig.
Man kan nästan säga att skolans utveckling har gått hand i hand med kyrkans.

Skolans huvudsakliga syfte var att kunna sprida och utbilda folk inom de religiösa budskapen. Under medeltiden hade skolor används för att utbilda präster eller andra som skulle tjäna kyrkan.

Under 1400 – talet startades skolor i våra städer som var till för det rika borgerskapets barn. Dessa skolor gav huvudsakligen grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna."... Köp tillgång för att läsa mer

Skolplikt och skolgång i Sverige | Historia A

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-05-15
    bra fakta och bra analys