Historians betydelse: Reformationen, renässansen, stormaktstiden, upplysningen | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • B
 • 9
 • 5246
 • PDF

Frågor och svar: Historians betydelse: Reformationen, renässansen, stormaktstiden, upplysningen | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som avser att utreda betydelsefulla historiska händelser från reformationen, renässansen, stormaktstiden och upplysningen. Bl.a.
Gustav Vasas påverkan på svenska samhället samt hur den arabiska våren kan kopplas till den franska revolutionen redogörs för.

Innehåll

REFORMATIONEN - RENÄSSANSEN - STORMAKTSTIDEN - UPPLYSNINGEN

1.Varför blir det just europeiska stater som ”upptäcker världen”? Motivera
2.Definiera det historiska begreppet Renässansen. Vad innebär begreppet?
3.Vad är det Luther vill förändra och varför lyckas reformationen i vissa länder?
4.Man kan diskutera när Sverige enas, men under 1500-talet är enandet definitivt. Hur kommer Gustav Vasa till makten och hur förändras Sverige under hans långa styre? Var Gustav en bra eller dålig Kung för Sverige? Motivera
5.Hur kunde Sverige bli en stormakt och varför går stormaktsväldet så småningom under? Motivera
6.Tron på vetenskapen, nyttan och framsteget var viktiga inslag i upplysningsfilosofin. Jämför upplysningstidens idéer på dessa områden med tankesättet under medeltiden. Vilka likheter och/eller skillnader finner du och varför?
7.Varför blir det en amerikansk revolution? Varför lyckas kolonialisterna mot det mäktiga brittiska imperiet? Motivera
8.Varför bröt den franska revolutionen ut? Diskutera olika faktorer – både ekonomiska, ideologiska, utrikes- och inrikespolitiska orsaker som gör att det blir revolution
9.Välj ut en av revolutionerna ovan (amerikanske eller franska) och jämför den med den arabiska våren i Nordafrika. Vilka likheter och skillnader finner du till att folket har rest sig mot de styrande? Argumentera för och emot om det är relevant att försöka se samband mellan revolutioner från förr och jämföra med idag.
9.Välj ut en av revolutionerna ovan (amerikanske eller franska) och jämför den med den arabiska våren i Nordafrika. Vilka likheter och skillnader finner du till att folket har rest sig mot de styrande? Argumentera för och emot om det är relevant att försöka se samband mellan revolutioner från förr och jämföra med idag.
10.Hur gick det till och varför förlorade Sverige Finland, importerade en ny kung och erövrade Norge?
- Källor

Utdrag

Under hösten år 1517 sändes en munk till Tyskland från den så kallade dominikanerorden, vilket var en katolsk Mendikantorden, vid namn Johann Tetzel vars upgift var att utföra försäljning av Avlatsbrev för att på så vis kunna finansiera uppbyggnaden av St: Peterskyrkan i Rom. Avlatsbreven funktion kom att bli annorlunda i praktiken med tanke på dess bakgrund med den katolska kyrkans värderingar. Då Julius II, Påven i rom, påbörjade... Köp tillgång för att läsa mer

Historians betydelse: Reformationen, renässansen, stormaktstiden, upplysningen | Instuderingsfrågor

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fick verkligen hjälp med min uppgift.
 • 2016-02-19
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Dfrfrrererfrrrrrfrfrfrfrffffrfrr