Historiebruk i Ebba Gröns "Die Mauer" | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Historia 1b
 • A
 • 8
 • 1496
 • PDF

Historiebruk i Ebba Gröns "Die Mauer" | Analys

En analys där eleven undersöker hur bandet Ebba Grön använder sig av historiebruk i sin låt "Die Mauer". Syftet är att undersöka hur historia presenteras i "Die Mauer" och vilken funktion historia fyller i låttexten - med särskilt fokus på Ebba Gröns skildring av Berlinmurens resning.

Frågeställning
Vilken typ av historiebruk används i Ebba Grön och vilka värderingar har den?

Innehåll

HISTORIEBRUK: EBBA GRÖN
- Inledning
- Syfte och frågeställning
- Resultat
- Konklusion
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
Historiebruk menas med hur vi använder, eller s.k. brukar, historia i vårt samhälle. Det finns många olika skäl till varför man kan intressera sig för historia och det är just därför detta studieområde har vuxit fram. Huvudsaken är inte att ta reda på om historian används på rätt sätt, utan hur historian används och vad för funktion användningen fyller.

Resultat
I låten ”Die Mauer” av Ebba Grön, så handlar låten om Berlinmuren och dennas uppkomst. Efter andra världskrigets slut delar de så kallade segrarmakterna Sovjetunionen, Frankrike, USA och Storbritannien, in Tyskland i ansvarsområden, eller närmare bestämt sektorer. Berlin delas in i fyra zoner och blir därmed ett specialfall. Snart betraktas de tre västsektorerna som en enhet och det uppstår en oenighet om stadens juridiska status. År 1949 utropas två tyska stater, DDR och Förbundsrepubliken Tyskland - läget förvärras radikalt. (www.dn.se, 2009)

Steg för steg klipps bandet mellan de två stadshalvorna av och allt fler östtyskar försöker fly till väst. År 1961 den 13 augusti börjar man bygga Berlinmuren... Köp tillgång för att läsa mer

Historiebruk i Ebba Gröns "Die Mauer" | Analys

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra fakta med tydliga källor. Flera perspektiv presenteras dock saknar jag källkritisk diskussion .
 • 2016-11-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Fick en bra uppfattning om hur jag skulle skriva min historiebruks analys
 • 2016-01-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra förklaring
 • 2015-12-04
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Material relaterade till Historiebruk i Ebba Gröns "Die Mauer" | Analys.