Historiebruk - Gesundheit macht frei (Kim Larsen) | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 3
  • 1170
  • PDF

Historiebruk - Gesundheit macht frei (Kim Larsen) | Frågor och svar

Frågor och svar som innehåller resonemang angående Kim Larsens kampanj ”Gesundheit macht frei” mot rökförbudet. Eleven kommer in på varför Kim använder texten från skyltar som satt ovanför nazityska koncentrationsläger och vad han tycker och tänker kring Kim Larsens sätt att använda historia. Eleven tar till sist fram ett eget exempel på historiebruk som han resonerar kring.

Lärarens kommentar

Du resonerar utförligt och nyanserat om olika historiska händelser och hur dessa har använts.

Innehåll

1. Resonera om varför Kim Larsen driver sin kampanj ”Gesundheit macht frei” och varför han använder texten från skyltar som satt ovanför nazityska koncentrationsläger.

2. Hur tror du de människor tänker, som tycker att Kim Larsens sätt att använda historia är motbjudande?

3. Din uppgift är att resonera kring detta. Du ska också hitta eget/egna exempel som du presenterar och resonerar kring.

Källhänvisning

Utdrag

Kim Larsen driver sin kampanj ”Gesundheit match frei” för att han vill visa sitt missnöje mot det danska rökförbudet men han tycker också att människor ska ha friheten att få bestämma själva om de vill röka eller inte. Anledningen till att han tar upp ”Gesundheit match frei” som nazisterna är för att han vill visa lite ironi med det hela och påpeka att det nutida samhällets ideologi efter ”hälsostilen” är något överdrivet. Kim Larsen kopplar röklagen till nazisternas tanke om hälsosamma män därför att nazisterna visste att det var väldigt viktigt att må bra och vara friska och sunda. Alltså sammanfattat tror jag att han vill nog väcka tanken ”vill vi verkligen vara som nazisterna?”, eftersom det kan påverka svaga människor lätt.

Samma sak kan gälla för denna text ifrån andra världskrigets koncentrationsläger ”Arbete ger frihet” som hängdes vid grindarna där miljontals människor dog. Min tolkning av detta uttryck är att den är helt osannolik, för det första så existerade inget som hette frihet och man blev aldrig heller fri. För att underlätta det här kan man jämföra ”Sundhet ger frihet” som också bara är nonsens, eftersom att man får inte någon frihet av sundheten. Dessutom var det nazisterna som sysslade med resningen av judarna eftersom att man ville få den ”ädla” människorasen. Därför tror jag att det här kan ha en koppling med Kim Larsens kampanj. Om man slutar att röka ger det bättre samhälle som är dagens ideologi. Det var... Köp tillgång för att läsa mer

Historiebruk - Gesundheit macht frei (Kim Larsen) | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.