Materialistisk och idealistisk historiesyn till industriella revolutionen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 2
  • 1241
  • PDF

Materialistisk och idealistisk historiesyn till industriella revolutionen | Utredande text

En utredande text med fokus på historiesyn, som behandlar skillnaderna och likheterna mellan den materialistiska och den idealistiska historiesynen på industriella revolutionen.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Den industriella revolutionen innebar en avgörande omvälvning av samhället. Före industrisamhällets utveckling levde människor i jordbrukarsamhällen, som i sig endast genomgått några små förändringar sedan människan började bruka jorden, omkring 10 000 år f.v.t. Samhällets utveckling har accelererat efter industriella revolutionen i och med att vi skapat ett industrisamhälle som främjar utveckling då industrin bygger mycket på effektivisering.

Förklaringen till varför detta skedde just vid denna tidpunkt i historien kan förklaras av många olika orsaker. Den idealistiska historiesynen tolkar händelseförloppet som ett resultat av nya idéer och genialiska personer som drev utvecklingen framåt. Att uppfinnarna till spinning jenny och den moderna ångmaskinen skapade förutsättningarna för att Storbritannien skulle industrialiseras. Materialister menar här att det var efterfrågan på effektivare och bättre tillvägagångssätt, eftersom att det skulle innebära minde kostnader, som drev utvecklingen framåt av dessa maskiner. Innan James Watt konstruerade ångmaskinen fanns redan en föregångare som användes vid gruvorna för att pumpa upp vatten då de ofta blev vattenfyllda. Materialister menar därför att en utveckling av ångmaskinen var efterfrågad samtidigt som de materiella och ekonomiska förutsättningarna fanns där.

I vår tid är ofta dessa behov av nya apparater inte alls reella behov. Men jag upplever själv att de värderas lika högt som de grundläggande mänskliga behoven. Våra s.k. behov utgår främst från företagens begär att tjäna pengar. Reklamen ger oss ett budskap om att... Köp tillgång för att läsa mer

Materialistisk och idealistisk historiesyn till industriella revolutionen | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.