Historisk filmanalys: 12 Years a Slave

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • B
  • 5
  • 2107
  • PDF

Filmanalys : Historisk filmanalys: 12 Years a Slave

En historisk analys av filmen "12 Years a Slave" som fokuserar på synen på slaveriet under den tid filmen utspelar sig. Filmen placeras in i sitt samhälleliga och historiska sammanhang och kommenteras utifrån detta.

Innehåll

Filmanalys – 12 Years a Slave

- Inledning
- Analys
- Källhänvisning

Utdrag

Denna syn på slaveri är väldigt prominent i 12 Years a Slave och användes även för att rättfärdiga slaveriet. I själva fallet var skälet mycket mer kallt och beräknat. I de tidigare åren av kolonisering på den amerikanska kontinenten hade kolonial myndigheterna det mycket svårt att attrahera och hålla kvar arbetare på grund av de hårda förhållandena i gränsområdena och den höga dödligheten. De flesta arbetarna kom från Storbritannien som kontraktstjänare. Kontraktstjänare är en anställd som enligt avtal arbetade under en tidsperiod, för mat, husrum och... Köp tillgång för att läsa mer

Historisk filmanalys: 12 Years a Slave

[0]
Inga användarrecensioner än.