Historiska styrelseskick | Tidig modern tid | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 808
  • PDF

Frågor och svar: Historiska styrelseskick | Tidig modern tid | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor ur boken "Samband Historia" (sidorna 171-187) som handlar om historiska styrelseskick i tidig modern tid. Bland annat förklaras begrepp som absolutism, dynasti och konstitutionell med hjälp av historiska exempel.

Innehåll

- Vad menas med absolutism?
- Ge exempel på länder där absolutismen slog igen under 1600- och 1700-talen.
- Vad menas med dynastisk?
- Vad betyder konstitutionell?
- Vad är ett parlament?
- Ge exempel på länder som införde ett parlament under 1600-talet.
- Vad kännetecknade merkantilismen?
- Beskriv innebörden i begreppet rasism och förklara deras ursprung.
- I vilket land och hur länge härskade huset Habsburg?
- När inföll det spanska tronföljskriget och vilka blev dess stora vinnare?
- Vad var den ärorika revolutionen?
- Vad gjorde Peter den store för Ryssland?
- Vad var det osmanska riket?
- Hur grundlades den franska absolutismen och vilka uttryck tog den sig?
- Varför byråkratiserades flera europeiska stater under den tidigmoderna epoken?
- Vilka anledningar kan man hitta till att Spanien misslyckades med att utvecklas till en dominerande stormakt trots de stora tillgångarna på guld som kolonierna i Sydamerika gav?
- Förklara de samband som låg bakom det ekonomiska uppsvinget och enclosurerörelsen i England under 1500-talet.

Utdrag

Vad menas med absolutism?
Absolutism är ett sätt att styra ett land. Det användes i Europa på 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet och innebar att kungen, drottningen eller någon annan furste hade all makt i landet. Fursten beslutade själv om allt som gällde lagar, skatter och krig. Tidigare hade adelsmännen haft mycket att... Köp tillgång för att läsa mer

Historiska styrelseskick | Tidig modern tid | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.