Historiskt reportage: Upplysningen och Romantiken

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Historia 2a
  • A
  • 7
  • 4161
  • PDF

Artikel, Projekt: Historiskt reportage: Upplysningen och Romantiken

Ett historiskt reportage med tidningslik layout och med väl valda bilder, som handlar om epokerna romantiken och upplysningen. De generella tankar som präglade de olika epokerna förklaras här samtidigt som viktiga personer och händelser tas upp. De två epokerna jämförs och eleven kommer med egna tankar kring gemensamma drag och vad som skiljer epokerna åt. Även socialdarwinismen berättas om här.

Lärarens kommentar

Han pratar om att skicka in den till skolverket. Han tycker väldigt mycket om att jag har lagt så stor tid på den.

Elevens kommentar

Uppgiften har lästs igenom av mig och min Mor (Litteraturlärare, Maskiningenjör samt Civilingenjör), Svenska och Samhällslärare.

Förbättringar finns självklart, det beror på vem man frågar. Men jag har ändrat och förbättrat fler än bara en gång tro mig, men jag har dyslexi så vissa ordval skulle nog kunnat förbättras.

Innehåll

UPPLYSNINGEN & ROMANTIKEN

- Upplysningen
-- Vetenskapen
-- Franska revolutionen
-- Carl von Linné
- Romantiken
-- Filosofin
-- Nationalromantik
-- Jean-Jaques Rosseau
- Upplysningen och romantiken
-- Olika samband
-- En viss olikhet
- Socialdarwinism
-- Bakgrund
-- Konsekvenser
- Upplysningen, Romantiken och Socialdarwinismen/Evolutionsteorin
-- Individualism
-- Romantiken & Evolutionsteorin
-- Tidens påverkan
-- Individualismen i samband
-- Finkulturen
-- Auschwitz
- Källhänvisning

Utdrag

Upplysningstiden påbörjades under 1700-talet. Under denna tid var det en krets med filosofer och författare som med hjälp utav vetenskapen sökte efter en sammanhängande rationalistisk världsbild. Detta kritiserade dogmatismen och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig form.

Under denna period var då man började sträva efter att människan skulle upplysas, att hitta och få en förståelse om vad och hur samhällets Politik, Ekonomi samt Religion och vetenskap kan utvecklas och brytas ut ifrån det gamla. Detta genom studier forskning och experiment, konstaterade nya slutsatser och på så sätt upplysa om hur olika aspekter fungerar. Genom sammanfattningar och resultat började man också kritisera tidigare generationer och ansåg dem som barbariska och ociviliserade.

Vetenskapen

Under tidigare period har det vart vanligare att acceptera vetenskapen, där man inte ifrågasatte olika tolkningar och idéer. Exempelvis har man Aristoteles den antika filosofen, med sin världsbild om att jorden var kallad för universums centrum där han sa att solen och alla andra planeter snurrade runt jorden. Detta gällde under flera århundranden. Men denna teori blev uppdaterad under 1500-talet då vetenskapsmannen Copernicus efter satsning på sina experiment slog fast vid att sanningen var motsatsen till Aristoteles världsbild.

Sedan 1500-talet och framåt började allting gällande forskning och vetenskap bli mer betydande för människan och det ”ny” byggda samhället. Under årens utveckling så blev det allt vanligare att människor konstruerade uppfattning genom experiment och uträkningar istället för Religioner och Traditioner. Isac Newton är en person som oftast förknippas med vetenskapens revolution, då han bevisade tyngdlagen som även är kallad för gravitationen... Köp tillgång för att läsa mer

Historiskt reportage: Upplysningen och Romantiken

[0]
Inga användarrecensioner än.