History of furniture design | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Historia 3
  • A
  • 6
  • 428
  • PDF

History of furniture design | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift (essay) på engelska med fokus på möbeldesign och dess historia (history of furniture design). Eleven redogör för vilka möbelstilar som har varit utmärkande för olika tidsepoker. Arbetet innehåller ett flertal bilder som visar möbler från respektive epok.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Furniture designs 1500-2000

- Renaissance 1300s
- Baroque 1650 – 1720
- Rococo 1750 - 1775
- Gustavian 1775-1810
- Empire 1810- 1840
- Classicism 1859-1872

Utdrag

Renaissance 1300s
The Renaissance emerged in the 1300s in Italy, but is originally from France. The "new age" is considered to be the transitions between these epochs.
Florence was a great center of the Italian Renaissance.

Renaissance is characterized by a clearer and more transparent view of the world with a greater interest in science and discovery trips to other parts of the world. Oak is the most commonly used wood for the renaissance.

Baroque 1650 – 1720

Baroque came from Italy and replaced the Renaissance and was followed by Rococo at approximately the 1650's... Köp tillgång för att läsa mer

History of furniture design | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.