History of Jamaica | Summary

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Engelska 5
  • C
  • 4
  • 1159
  • PDF

Sammanfattning: History of Jamaica | Summary

En sammanfattning på engelska (summary) som redogör för landet Jamaicas historia (history of Jamaica). Sammanfattningen berättar om Jamaicas ursprungsbefolkning, Columbus upptäckt av landet och det brittiska styret av landet.

Innehåll

- History of Jamaica
- Indigenous people of Jamaica
- Discovery of Jamaica
- British government over Jamaica
- Källförteckning

Utdrag

The indigenous people of Jamaica were according to the Jamaican Information Service, believed to be the Arawaks, also known as the Tainos. Originally they emigrated from South America some 2500 years ago and named the piece of land Xaymaca, which roughly translates to the “land of wood and water”. The Arawaks were a peaceful people and lived simple lives, surviving on whatever the land and seas provided them with. They often built their... Köp tillgång för att läsa mer

History of Jamaica | Summary

[0]
Inga användarrecensioner än.