Hitler och hans väg till makten | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 11
  • 4591
  • PDF

Fördjupningsarbete: Hitler och hans väg till makten | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Adolf Hitler och hans väg till makten.

1.2 Syfte
Adolf Hitler, mannen som förde med sig kaoset från underjorden till ytan. Hur kunde han lyckas ta över makten i Tyskland och vad tänkte han? Vem var han egentligen? Hur levde folket under hans styre och varför avskydde han judarna? Jag ska undersöka dessa frågor för att få fram ett svar. Alltså är syftet med min text att redogöra hur Hitler tog kommandot och hur han lyckades. Vad han egentligen tyckte och tänkte men även hur den tyska befolkningen levde under Hitlers styre. Genom att tolka och analysera texter så ska jag försöka framkomma med svar.

1.3 Frågeställning
I min uppsats ska jag besvara följande frågor:
Hur kom Hitler till makten?
Vad tänker han och vem är han?
Varför avskydde han judarna?
Hur levde folket under kriget?

Innehåll

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställning
1.4 Metod
1.5 Källkritik
2. Resultatdel
2.1 Hur kom Hitler till makten?
2.2 Vad tänker han och vem är han?
2.3 Varför avskydde han judarna?
2.4 Hur levde folket under kriget?
3. Slutdiskussion
Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
Dunder och oljud bryter den fridfulla stämningen i polen. Folket rusar fram för att få en glims av vad det var som pågick. Där marscherade dom, den tyska armen hade korsat gränsen och var beredda på ett nytt krig. Ett krig som ingen visste vad det skulle leda till och hur allt skulle förändras. Ett krig fullt med elände och sorg skulle leda till ett andra världskrig. Ledaren som var bakom det var ingen annan än Adolf Hitler.

1.4 Metod
För att komma fram till en slutsats och för att undersökningen ska bli så pass bra använde jag mig av olika effektiva metoder. Jag fick studerade och undersökte artiklar och internetsidor. Sedan behövde jag tittat på flera olika trovärdiga hemsidor och värdera om texterna är sanna och pålitliga. När jag har sökt på internet har jag använt mig av av några av dessa söktermerna för att få bäst resultat. “Hur tog Hitler makten”, “Hitler tar befälet”, “Vem är Hitler” och “Hur levde folket under världskriget”. Jag tog även hjälp av massor med skolböcker som till exempel en bok vid namnet “Nazisterna tar makten” för att få ut trovärdig information. För att få mer information och ett annat perspektivet så försökte jag även fråga bekanta om de visste något trovärdigt om ämnet jag har valt. Filmer och dokumentärer har jag använt mig av för att få fram viktig information och för att få mer utförliga svar på mina frågor... Köp tillgång för att läsa mer

Hitler och hans väg till makten | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.