Hitlers barndom utifrån psykodynamiska och behavioristiska begrepp | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • A
  • 5
  • 2161
  • PDF

Hitlers barndom utifrån psykodynamiska och behavioristiska begrepp | Analys

Eleven analyserar Hitlers barndom utifrån psykologiska perspektiv och eleven skriver om vad som kan ha orsakat Hitlers handlingar.

Lärarens kommentar

Saknar inledning.

Innehåll

Determinism
Det omedvetna
Personligheten
Försvarsmekanismer
Neuroser
Operant betingning
Social inlärning

Utdrag

Determinism
Enligt determinismen ser man på en människas ageranden vid olika skeenden som en förutbestämd händelse, att barndomshändelser som format ditt omedvetna och naturlagar som formar din omgivning gör din så kallade “fria vilja” till ett val du egentligen aldrig hade. De som tror fullt ut på determinismen tror också att framtiden är förutbestämd eftersom den påverkats av tidigare händelser.

Alltså om man tror fullt ut på determinismen så var det redan förutbestämt att Hitler skulle styra över Tyskland och att 2:a världskriget skulle ske. Detta då det finns bakomliggande personliga och sociala händelser för Hitler och Tyskland. Man kan tyda 2:a världskrigets bakomliggande effekter på 1:a världskriget där Tyskland hamnade på förlorar-sidan, vilket de fick väldigt höga böter för, som i sin tur satte Tyskland i en ekonomisk kris. Tyskarna ville ha något annat att skylla på än sig själva, där Hitler kom in och gav tyskarna en syndabock; judarna. För Hitler var det hans fader som hade ansvaret för de handlingar han utförde, som i sin tur hade sin fader att skylla på det sättet att uppfostra barn. Osv. Det sättet Adolf blev uppfostrad på, med förnedringen och förkastelsen skapade alltså den framtid Adolf hade. Ur ett deterministiskt perspektiv finns det alltså bakomliggande motiv till varför Hitler valde att utesluta judarna ur samhället. Exempelvis när Hitler införde raslagarna i Tyskland, som för judarna betydde förnedring och senare död, utan att kunna påverka det på något sätt. Samma sak kan man se i förhållandet mellan den unge Hitler och hans far, där Hitler inte kunde göra något åt sin faders misshandel.

Det omedvetna
Enligt det psykodynamiska perspektivet påverkas våra handlingar av krafter vi inte alltid vet om eller känner; alltså det omedvetna. Innan man begrundar en tanke eller idé har alltså den redan processerats utav det omedvetna, och formats därefter. Det omedvetnas sätt att bearbeta tankar har formats både biologiskt och under personens uppväxt. En utformning som även fortsätter resten av livet dock i mindre grad.

Om man ska tyda Adolfs bakgrund och dra slutsatser om hans då framtida handlingar från en psykodynamiskt synvinkel, har hans uppväxt format... Köp tillgång för att läsa mer

Hitlers barndom utifrån psykodynamiska och behavioristiska begrepp | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Hitlers barndom utifrån psykodynamiska och behavioristiska begrepp | Analys.