HIV-epidemin | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • B
 • 19
 • 6709
 • PDF

Fördjupningsuppgift: HIV-epidemin | Fördjupningsarbete

Ett längre fördjupningsarbete om HIV-epidemin. Fokus ligger bland annat på virusets ursprung, olika typer av HIV, virusförökning på cellnivå, smittvägar, symptom på HIV, HIV i samhället idag, behandling av HIV samt åtgärder för att förhindra spridningen av HIV.

Innehåll

EPIDEMIN HIV

- Abstrakt
- Sammanfattning
- Teori om virusets ursprung
- HIV och AIDS
- Olika typer av HIV
-- HIV-1 och HIV-2, olika sidor av samma mynt
-- HIV-1 och dess subtyper
- Virus
- Virus förökning
-- Efter att HIV tagit sig in i cellen
- Smittvägar
- Symptom på HIV
-- Primärinfektion
-- AIDS utvecklas
-- Opportunistisk infektion
- HIV idag
-- Kvinnor är mer utsatta
- Behandling
-- Virusets tendens att utveckla mutationer
-- Kombination av olika läkemedel
-- HIV-läkemedel
-- Så fungerar HIV-läkemedel
- Därför är det svårt att bota HIV
-- Värdcellerna behövs för överlevnad
- Vad gör UNICEF för att förhindra spridningen av HIV?
-- Förebygga risken att smittan överförs från mamman till barnet
-- Stoppa diskriminering och fördomar som finns bland drabbade
- Stigma och diskriminering mot människor som är HIV-positiva
- Hur man kan minska smittspridningen
-- Läkemedlen minskar smittningen
-- Vikten att upptäcka en person som har HIV i god tid
-- Sjukvårdens roll
-- Att ha kunskaper om HIV är också viktigt
-- Bra behandling och sjukvård kan ge ökad hopp
- Diskussion
- Avslutning
- Källkritik
- Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning

Hiv är ett virus som angriper kroppens vita blodkroppar, efter att en person fått viruset HIV så försvagas personens immunförsvar. Viruset är ett retrovirus och invaderar kroppens värdcell och utnyttjar värdcellen för att föröka sig.

Ett fåtal veckor efter att man smittats kan vissa människor få symptom som feber, huvudvärk, muskelvärk, diarré, ont i halsen och ömma och svullna lymfkörtlar. HIV och AIDS är inte samma sak, AIDS är ett tillstånd som förekommer hos en HIV-smittad person efter en lång period och några symptom på AIDS är pneumocystis lunginflammation, tuberkulos och Karposis sarkom.

HIV sprids snabbt, ungefär 33 miljoner människor lever med detta virus och HIV räknas fortfarande idag som en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Omkring 2,5 miljoner barn under 15 år lever med HIV idag och cirka 15 miljoner barn har förlorat sina föräldrar/förälder i AIDS. Många av de som drabbas lever under dåliga förhållanden, till exempel människor i fattiga länder.

HIV överförs via blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk. HIV smittar ofta vid oskyddat samlag, anala, vaginala och orala samlag.

Man kan skydda sig mot detta virus genom att man använder kondom vid samlag, har sex med personer man känner och genom att man undviker ta droger som tas med hjälp av injektioner.

Idag finns det bromsmediciner mot HIV som kan förlänga en HIV-smittad persons liv, men det finns inget vaccin eller läkemedel som kan bota sjukdomen. Läkemedlen bromsar HIV genom att minska mängden virus i kroppen och läkemedlen kombineras med andra läkemedel för att ge en fullgod effekt. Att viruspartiklarna har en stor tendens att mutera mycket är något som har gjort det svårt för forskarna att framställa läkemedel.

Diskriminering och stigmatisering är ett globalt problem för personer som är HIV-positiva och människorna som har HIV/AIDS lider av diskrimineringen och stigmatiseringen. Den svaga kunskapen som finns om HIV i samhället berör den psykosociala situationen för de människor som är HIV-positiva och de som lever med HIV går igenom diskriminering, stigmatisering och får en sämre livskvalitet allt på grund av den låga kunskapen som folk i samhället har om HIV... Köp tillgång för att läsa mer

HIV-epidemin | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-04
  Väl skriven och utförlig uppsats!
 • 2016-08-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  riktigt bra faktiskt!