HIV | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1227
  • PDF

HIV | Frågor och svar

Frågor och svar om viruset HIV. Frågorna handlar bland annat om hur viruset fungerar i kroppen, vilka olika stadier smittan har, hur medicineringen av HIV fungerar och vilka symtom HIV kan ge.

Innehåll

HIV

1. Hur lång tid tar det tills man har viruset i kroppen?
2. Hur kan hiv ”lura” immunförsvaret?
3. Hur går det rent biologiskt till när immunförsvaret bryts ner och hiv-bäraren blir sjuk i andra sjukdomar?
4. Vilka olika stadier har hiv när det överförts till en person?
5. Vad är det för skillnad mellan hiv och aids?
6. Vad händer i kroppen när hiv har lett till aids?
7. Vad är CD4 ?
8. Varför sprids hiv bara i snitt 1 på 200 tillfällen?
9. Vad är mest smittsamt – hiv eller hepatit B
10. Hur mycket har dödligheten minskat tack vare mediciner?
11. Varför går det inte att bota hiv med medicinering?
12. Vilket knep fokuserar forskningen idag bland annat på för att hitta en botemedel mot hiv?
13. Hur fungerar bromsmediciner egentligen?
14. Vilka symptom får man när man blir sjukare av hiv?
15. Varför är det viktigt att man tar medicinen regelbundet varje dag?
16. Varför föds det inte hiv-smittade barn i Sverige idag? Hur kan man minska risken för att sjukdomen överförs från mor till barn?
17. Återberätta med egna ord hur forskningen i dag arbetar för att hitta ett vaccin. Hur har resultatet sett ut av de kliniska prövningar som gjorts?
18. Vilken grupp av människor studerar man nu för att få reda på mer?
19. Hans Rosling visar i Gapminder hur hiv spreds snabbt i t.ex. både Uganda och Zimbabwe i början, men att Uganda sedan vände trenden medan Zimbabwe stannade kvar på en hög nivå. Varför blev det så?
20. Varför är det så olika antal hiv-positiva i olika afrikanska länder och dessutom olika nivåer inom länderna? Vilka förklaringsfaktorer lyfter Rosling fram, och vad säger han att det INTE beror på?
21. Varför har Sverige så mycket klamydia men så lite hiv, enligt Rosling?
22. På vilka olika sätt kan statistik vara missvisande? Vilka felfaktorer finns det?
23. Om hiv sjunker kraftigt i ett land verkar det ju bra, eller? Men vad kan det bero på? Och att hiv-spridningen ligger kvar på en hög nivå i ett land, vad kan det vara tecken på?

Utdrag

17. Återberätta med egna ord hur forskningen i dag arbetar för att hitta ett vaccin. Hur har resultatet sett ut av de kliniska prövningar som gjorts?
Forskarna har gett vacinnet mot HIV till apor och sen infekterar dem med HIV virsuet, sen har man gett vaccinet till människor för att se att det var säkert, sen gav man vaccinet till människor som vad i en riskzon att få HIV. En i afrika och en i Thailand. Den kliniska prövningen i... Köp tillgång för att läsa mer

HIV | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.