HIV i södra Afrika | Varför är det mer utbrett här? | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 7
  • 2241
  • PDF

HIV i södra Afrika | Varför är det mer utbrett här? | Fördjupningsuppgift

En enkel fördjupningsuppgift som syftar till att svara på varför HIV är mer utbrett i södra Afrika än i resten av världen. Här används ett antal relevanta källor för att belysa vilken roll sådant som fattigdom, stigmatisering och sexuella övergrepp spelar i spridningen av HIV och AIDS.

Syfte/frågeställning
Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på varför sjukdomarna hiv och aids är mer utbrett i Afrika jämfört med resten utav världen. Jag vill även ta reda på vad det finns för lösningar mot spridningen av smittan.

Innehåll

Inledning 2
Bakgrund 2
Syfte/frågeställning 2
Definitioner 2
Metod 2
Källkritik 2
Forskningsläge 3
Resultat 3
Diskussion 4
Slutsatser 5
Sammanfattning 5
Källförteckning 6

Utdrag

Hiv är störst i de fattigare länderna och oftast är hiv ett tabubelagt ämne som myndigheterna inte vill prata öppet om, alltså är det inprincip ett förbjudet ämne. Hiv är även stort i länder med dålig kunskap och hög stigmatisering.

I de fattiga länderna är utbildningen låg och många har inte tillgång till tidningar, radio eller tv. Detta gör så att vissa inte ens vet att hiv existerar och man vet då inte hur man skyddar sig mot det eller hur det sprids. Det som skyddar (kondomer) brukar vara väldigt dyrt i dessa fattiga länder eller att religionen i landet ej tillåter samlag med kondom. Det finns även de som förnekar att hiv existerar som varken testar sig eller använder skydd mot sjukdomen.
Flickor och kvinnor är den mest utsatta gruppen, inte bara för att de biologiskt sett har lättare att smittas utan de är mer utsatta för sexuella övergrepp. Då kvinnor i fattiga länder inte har så mycket att säga till om blir det också svårare för dem att begära kondom. Det är även så att kvinnor och flickor i... Köp tillgång för att läsa mer

HIV i södra Afrika | Varför är det mer utbrett här? | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.