HIV/AIDS i Kongo-Kinshasa | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska B
 • MVG
 • 5
 • 1444
 • PDF

HIV/AIDS i Kongo-Kinshasa | Utredande text

En utredande text kring utplånandet av HIV/AIDS i utvecklingsländer, med särskilt fokus på Kongo-Kinshasa (DRK). Fokus ligger bland annat på landets inbördeskrig, FN:s milleniemål, biståndsarbete och Parisdeklarationen. Vidare så är eleven även kritisk mot OECD-ländernas postkolonialistiska inställning till utvecklingsarbetet och bekämpandet av HIV i Kongo.

Lärarens kommentar

Utmärkt!

Elevens kommentar

Rätta stavfel.

Innehåll

ATT BISTÅ EN FÖRÄNDRING: ÅTGÄRDER I KAMPEN MOT HIV/AIDS

- Introduktion
- Åtgärder
- Källförteckning

Utdrag

"2012 hade DRK en HIV-prevalens på 2,8 %10. Att införa normkritisk sexualundervisning skulle kunna minska siffran något, men det skulle inte eliminera viruset helt eftersom problematiken till stor del beror på det krisrelaterade våldtäkterna. Därför bör åtgärder som minskar dessa utformas. Vidare måste man lösa konflikten innan man kan ..."... Köp tillgång för att läsa mer

HIV/AIDS i Kongo-Kinshasa | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-04
  Väl skriven och inspireraand uppsats till mycket hjälp och vägledning i liknande uppgift
 • 2016-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra! Får med viktiga händelser och har en bra ståndpunkt i konflikten.