Hjälpmedel vid nationella prov | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 1
  • 494
  • PDF

Hjälpmedel vid nationella prov | Argumenterande tal

Ett argumenterade tal där eleven menar att skolverket behandlar elever med läs- och skrivsvårigheter orättvist då de inte får ha hjälpmedel under proven. Eleven menar att texten ska läsas upp högt för dessa elever då själva läsningen mäter avkodningsförmågan och inte läsförståelsen.

Utdrag

När det är dags för de nationella proven i svenska i års kurs 3 och 6 är det många barn med dyslexi som känner sig dåliga, för att skolverket inte tillåter den hjälp som de behöver. Eleverna med dyslexi får inte under läsförståelsen i svenska möjligheten att få texten uppläst. Detta eftersom då anser skolverket att den kunskapen för kunskapskravet inte testas längre utan mer hörförståelsen och då kan resultaten bli missvisande. Det skolverket föreslår är istället att eleverna exkluderas från delprovet alternativt får använda sina hjälpmedel, men då ska inte resultat räknas. Vilket inte alls är rättvist.

Personer med dyslexi... Köp tillgång för att läsa mer

Hjälpmedel vid nationella prov | Argumenterande tal

[0]
Inga användarrecensioner än.