Hjärtats fysiologi | Naturkunskap A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap A
 • A
 • 7
 • 1731
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Hjärtats fysiologi | Naturkunskap A

En inlämningsuppgift där eleven redogör för hjärtat och dess fysiologiska funktion. Fokus ligger bland annat på lilla- och stora kretsloppet, segelklaffar och fickklaffar, sinusknutan och sinusrytm samt diastole och systole. Eleven beskriver även yttre påverkan på hjärtat samt livsstilssjukdomar. Se samtliga avsnitt som presenteras under "Innehåll".

Lärarens kommentar

Väl vald information, bra källor och pedagogiskt uppbyggt.

Elevens kommentar

Jag är personligen nöjd med denna inlämning och den information jag byggde ihop med hjälp av flera fysiologiböcker - jag skulle ej göra den annorlunda.

Innehåll

- Cirkulationsapparaten
- Hjärtat
- Förmak kammare
- Lilla kretsloppet och Stora kretsloppet
- Segelklaffar och Fickklaffar
- Hjärtcykeln
- Diastole
- Systole
- Membranpotential
- Hjärtats retledningssystem
- Automatism
- Sinusknutan samt Sinusrytm
- Nervös påverkan
- Hormonpåverkan
- Hjärta/Livsstil
- Hjärtat i evolutionärt perspektiv
- Källor

Utdrag

"FÖRMAK KAMMARE:
Hjärtmuskeln har fyra olika hålrum. Två av dessa – förmaken – tar emot blodet medan de två andra – kamrarna – pumpar ut det från hjärtat. Hjärtat fungerar som en dubbelpump och kan uppdelas i den högra hjärthalvan – som består av höger förmak och höger kammare- och den vänstra hjärthalvan – som består av vänster förmak och vänster kammare. De båda hjärthalvorna skiljs åt av skiljeväggar – en skiljevägg mellan höger och vänster förmak (förmaksseptum) och en mellan höger och vänster kammare (kammarseptum)."... Köp tillgång för att läsa mer

Hjärtats fysiologi | Naturkunskap A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag tycker att den är väldigt bra och innehåller det mesta man bör veta. Dock saknar jag det som jag egentligen letade efter, vilket var vad som händer med artärerna när hjärtat kontraheras osv.
 • 2015-08-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  härligt braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2014-11-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra och välskriven