Hälsa och Sjukvård: Nyckelord och Problemställningar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Annat
  • VG
  • 4
  • 1917
  • PDF

Hälsa och Sjukvård: Nyckelord och Problemställningar

I uppsatsens första del presenteras en ordlista med korta beskrivningar för nyckelord inom hälsa och sjukvård.

Vidare i uppsatsens andra del så besvarar och diskuterar eleven ett antal frågor och problemställningar relevanta för omvårdnadsprogrammet, bland annat dödshjälp och människolivets okränkbarhet.

Innehåll

Följande nyckelord förklaras:

* Psykosomatik
* Lagstiftning
* Kommunikation
* Kriser
* Lidande
* Åldrande
* Sorgearbete
* Integritet
* Självständighet
* Att mötas och lita på varandra
* Ömsesidig relation
* Empati
* Tvång
* Solidaritet
* Respekt
* Död
* Eutanasi
* Människovärde
* Mänskliga rättigheter
* Medicinsk yrkeansvar
* Kärlek

Följande frågor diskuteras:
* Välj ut en problemsituation, som du själv har mött och tillkämpa några omvårdnadens nyckelbegrepp eller utgå ifrån en situation i din kursbok.
* När övergår en människas rätt till liv att få rätt till död?
* Vilken är din inställning till dödshjälp och hur ska den i så fall bedrivas?
* Vad anser du kan rymmas i begreppet människolivets okränkbarhet?
* I vilken vård- omsorgssituationer kan det finnas en ökad risk för att personalen bryter mot människolivets okränkbarhet?
* I vilken vård- och omsorgssituation finns ökad risk att personal inte behandlar alla patienter eller brukare lika?
* Ge exempel på händelser och epoker i världshistorien då man inte levt upp till människovärdeprincipen.

Utdrag

"Psykosomatik - Att se hälsa, se hela människan utifrån människans livshistoria för att ställa rätt diagnoser, en kroppslig syntom som tex stress, huvudvärk m.m.

Det har med kropp, själ, psykiskt, fysiskt och socialt att göra."... Köp tillgång för att läsa mer

Hälsa och Sjukvård: Nyckelord och Problemställningar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-05-23
    Jättebra skrivet bra jobbat :)