Hobbes, Locke & Rousseau: Naturtillståndet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Filosofi 2
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 721
  • PDF

Hobbes, Locke & Rousseau: Naturtillståndet | Utredande text

En utredande text om naturtillståndet. Eleven diskuterar kort vad begreppet innebär, och jämför filosoferna Thomas Hobbes, John Lockes och Jean-Jaques Rousseaus syn på naturtillståndet.

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Vad innebär naturtillståndet? Hur förhåller sig det till begreppet samhällskontraktet?
- Resonera även kring naturtillståndet angående vad som talar för och emot Hobbes, Lockes och Rousseaus beskrivningar av dessa

Utdrag

Vad innebär naturtillståndet? Hur förhåller sig det till begreppet samhällskontraktet?
Naturtillståndet innebär att det finns lagar och regler som finns i oss naturligt. Dessa regler följde vi innan våra samhällssystem skapades. Vi kan förklara naturtillståndet som det sätt vi agerar på när vi inte är påverkade av samhällskontraktet.
Men för att möjliggöra en samvaro mellan människor skapades det ett kontakt som innehöll lagar och sedvänjor. Det var en sorts överenskommelse mellan individer och/eller en stat.
Resonera även kring naturtillståndet angående vad som talar för och emot Hobbes, Lockes och Rousseaus beskrivningar av dessa
Thomas Hobbes menade att naturtillståndet vore närmast fasansfullt. Ett naturtillstånd utan stat och lagar skulle ge människorna total frihet och en sådan fullständig frihet skulle leda till allas krig mot alla. Eftersom ingen... Köp tillgång för att läsa mer

Hobbes, Locke & Rousseau: Naturtillståndet | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.