Högmod | Fördelar och nackdelar i dagens samhälle | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 2
  • 919
  • PDF

PM (Promemoria): Högmod | Fördelar och nackdelar i dagens samhälle | PM

Ett PM som handlar om högmod och de för- och nackdelar det kan föra med sig att vara lite högmodig i dagens samhälle. PM:et utreder begreppet högmod och dess koppling till sådant som kunskap, självkänsla och kärlek, med utgångspunkt i tre artiklar.

Utdrag

I dagens samhälle talar man ofta om det “individuella varumärket”. Ana Udovic skriver i sin artikel (När egot tar examen, Dagens nyheter 2012-05-06) om hur vi ständigt arbetar för att främja våra goda sidor och låta högmodet flöda. Hon menar att fokus på det egna varumärket begränsar den faktiska inlärningen. Hon tar upp dagens skolelever som exempel. Elever idag åsidosätter inlärningen och istället lutar de sig till sin personlighet. De tror att de egna varumärket väger tyngre än inlärning av kunskap. Även skolan har lagt om sin verksamhet menar skribenten. Det pedagogiska har lagts åt sidan och skolan främjar nu... Köp tillgång för att läsa mer

Högmod | Fördelar och nackdelar i dagens samhälle | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Högmod | Fördelar och nackdelar i dagens samhälle | PM.