Inför ordningsbetyg | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 2
  • 1252
  • PDF

Inför ordningsbetyg | Debattartikel

En debattartikel som handlar om att man bör höja kraven i skolan i Sverige och införa ordningsbetyg. Eleven driver tesen att ordningsbetyg skulle göra skolan mindre slapp och därmed höja skolresultaten. Även motargument tas upp och bemöts.

Utdrag

Det vore fel att blunda för det faktum att fler och fler elever halkar efter i skolan. Allt var inte bättre för, men skolan var det. Vad beror det på? Anledningen till att kvalitén på våra skolor sjunker är att skolan har blivit slappare. Lösningen till problemet finner vi i att införa ordningsbetyg!

Det är viktigt att påpeka att att skolan inte har blivit lättare, snarare tvärtom med den nya skolreformen med höjda kompetenskrav och svårare kriterier. Skolan har inte blivit lättare, utan slappare.
En trygg skolmiljö med arbetsro är vad alliansens skolpolitik står för och det är även det som lägger grunden till en ordentlig utbildning. För att vi ska kunna skapa en trygg skolmiljö med arbetsro behöver vi se över skolsystemet och ställa högre krav på eleverna i form av ordningsbetyg. I dagsläget kan man se en tendens av att fler och fler elever förlorar respekten för skolan över lag, men speciellt för lärare. Det skapas en ond cirkel. Lärarna blir inte lika respekterade av eleverna och när de inte kan fungera som den ledargestalt de ska vara så kommer inte eleverna att vilja leverera, då de inte har förtroende för det som de ska lära sig. Utan ordning försvinner respekten vilket går ut över resultaten. Tänk dig själv att ha en VD eller chef som inte respekteras av de anställda, det företaget skulle aldrig kunna fungera!
Hela 16% av Sveriges lärare har till och med upplevt hot från antingen elev/er enligt en undersökning som LR (Lärarnas Riksförbund) utförde våren 2013. En annan undersökning som LR utförde i Lund visar att hela 41% av lärarna... Köp tillgång för att läsa mer

Inför ordningsbetyg | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.