Holografisk teknologi | Hologram | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Teknik 1
  • D
  • 6
  • 650
  • PDF

Holografisk teknologi | Hologram | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om holografisk teknologi och hologram. Här berättas om hologrammets historia, olika typer av hologram samt hur hologrammet ser ut idag och kan komma att utvecklas i framtiden.

Innehåll

Holografisk Teknologi

- Men först, vad är ett Holografisk Teknologi eller ett Hologram?
- Historian
- Olika typer av Hologram
-- Reflektionshologram
-- Transmissionshologram
- Nutida Hologram
-- University of Tokyos version av Hologramet
-- Bristol Universitys version av Hologramet
- Varför är Hologram en teknik som kan vara till en stor hjälp i framtiden?
- Källor

Utdrag

Ett hologram är en uppspelning av en två- eller tre-dimensionell bild av ett objekt eller ett interferensmönster som bildas när en punktkälla av ljus (referensstrålen) av fast våglängd stöter ljus av samma fasta våglängd som anländer från ett objekt (objektstrålen). När hologrammet belyses av referensstrålen, återskapar diffraktionsmönstret vågfronterna av ljus till det ursprungliga objektet. Så ser betraktaren en bild i två- eller tre-dimensionell bild som utvecklas från en vanlig bild.

Så här kan det se ut... Köp tillgång för att läsa mer

Holografisk teknologi | Hologram | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.