Homework is Useful | Argumentative Essay

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Engelska 6
 • B
 • 1
 • 342
 • PDF

Argumenterande text: Homework is Useful | Argumentative Essay

En argumenterade text (argumentative essay) på engelska som kort redogör för varför det är nödvändigt med läxor (homework is useful). Eleven lyfter bl.a. fram sina egna erfarenheter, samt samhälls- och framtidsaspekter.

Utdrag

One of the main purposes of school is to prepare for the future. By having assignments one day that has to be done by the next day students will develop a sens of responsibility, discipline and punctuality. Three skills that with no doubt will come handy in a future work situation. In a modern society you'll always be faced with different tasks that you must perform whether you like it or not. Not every task that is required... Köp tillgång för att läsa mer

Homework is Useful | Argumentative Essay

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  .....................................
 • 2015-12-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fattade hur jag skulle göra nu!