Homosexualitetens historia i Sverige | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • A
 • 15
 • 3481
 • PDF

Homosexualitetens historia i Sverige | Rapport

En utförlig rapport om homosexualitetens historia i Sverige, som syftar till att utreda hur rättigheterna och levnadssättet för homosexuella har ändrats sedan 1800-talet. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar för att redogöra för ämnet:

- Hur såg rättigheterna för homosexuella ut på 1800-1900-talet?
- Hur ser levnadssättet för homosexuella ut idag?
- Vad har de för rättigheter nu som de inte hade förr?
- Vilka händelser har haft stor betydelse för de homosexuellas levnadsätt och rättigheter?
- Hur har samhällets syn sett ut under tidens gång?
- Hur blev de homosexuella bestraffade förr och vilka lagar fanns?

Lärarens kommentar

Mycket bra!

Innehåll

Homosexualitetens historia - 1800-2000-talet

- Abstract
1.Inledning
1.1 Syfte, problemformulering och frågeställning
1.2 Metod och material
2. Avhandling
2.1 Homosexualitet under 1800-talet
2.1.1 Lagar
2.2 Från avkriminalisering till sjukdomsstämpel
2.2.1 Tanke blir verklighet
2.2.2 Homofobi växer fram
2.2.3 Homosexuella folkrörelser
2.2.4 Verksam politik
2.3 Lagar och straff
2.4 Framgångar under 2000-talet
2.4.1 HBT-frågan idag
3. Slutsats
4.0 Källförteckning

Utdrag

Kommittén kom med förslaget om att homosexuella handlingar med personer över 20 år skulle bli accepterat. Detta började att förberedas men år 1936 fick Sverige fick en ny justitieminister, K.G Westman från bondeförbundet. Han ville i stället utveckla förslaget och föreslog åtgärder som speciellt skulle stoppa ”homosexualitetens samhällsskadliga verkningar”. 1937 stoppade han arbetet med avkriminaliseringen. Han ansåg då att det... Köp tillgång för att läsa mer

Homosexualitetens historia i Sverige | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  grthrthrhreherhtrhtrhtrw